jump to navigation

21нчи аср мусулмон аёллари: ниқоб ёки рўмол? October 29, 2006

Posted by ayollar in Beauty and Fashion.
trackback

Бугун Париж шаҳрининг метросида кетаётсам бошдан оёққача тўқ жигарранг ниқобга ўраниб ўтирган аёлга кўзим тушиб қолди. Бу аёлнинг бош кийимида хатто кўзлари учун ҳам тешиги йўқ эди. Қўлларига перчаткалар тақилган эди. _42219424_azmi_getty203long1.jpgҚўшни Буюк Британияда мана бир ойдан бери баъзи мусулмон аёллари киядиган ниқоб мулоқотга халақит бериши бермаслиги хақида бахс давом этмоқда. Британия вазирларидан бири у билан учрашувга келган мусулмон аёлидан ниқобини олишни сўраганди. Вазир (Жак Стро) аёл ниқобини ечишга қарши бўлганидан кейин аёлнинг талабини инобатга олибди. Шу ходисадан кейин мамлакат сиёсатчиларию рўзномалари ўртасида ниқоб кийиш ва бунинг жамият учун оқибатлари хақида қизғин бахс бошланиб кетди. Британ сиёсатчилар ниқоб кийган аёллар кундалик хаётда қўни қўшни билан мулоқотда бўлиши қийинлашиши хақида айтиб, бу мусулмон аёлларнинг Британия жамиятига интергация қилишлари яъни Британ жамиятнинг тўла аъзоси бўлиб кетишларини шубҳа остига қўйишаяпти. Инглиз рўзномаларига кўра эса Қуръонда ниқоб хақида яъни бошдан оёққача ўралиб юриш хақида хеч нима айтилмаган. Тўғри, аслида суралардан бирида аёлларга “зийнатларини кўрсатмасинлар” ҳамда “Рўмолларини кўксиларига тўсиб юрсинлар” деб айтилган. Бу оятни исломнинг ўта анъанадор, радикал деб айтсак бўладими, оқимлари бу гапни бош-оёқ ўраниб юриш деб талқин қилишади. Метродаги кетаётган аёлга қараб бошимда мингта савол пайдо бўларди. Атрофидаги барча аёллар оврўпача кийинган, хатто оддий ҳижоб кийган хотин қизлар камдан кам учрайди (Францияда қизларнинг мактабларга ҳижоб кийиши ман этилган.) Қоп қора кийим бошда, кўзларигача бекитиб юрадиган аёллар Франция ёки Англия каби Оврўпа жамиятларида ўз ўрнини топа ололмаса керак, улар бегона бўлиб қолаверса керак деб ўйлардим. Гап ҳатто аёл кишининг тенг хуқуқлигида ҳам эмас. Шаҳсан мен бу аёлга назар ташлар эканман, “2 ё 3 ёшлик боласи бўлса қандай қарар экан? уларнинг орқасидан югура ололмайдику бу ерни супирадиган кийимида” деб хайрон бўлардим. Мен учун бундай ниқоб кийиш худди ўзимни ногиронлик креслосига ўтказиб қўйишдек туюларди. Мўмина аёлларнинг рўмол тақишлари етарли, менинг назаримда. Балки мен нохақдирман? Шоира

Advertisements

Comments

1. talaba qiz - October 30, 2006

Assalomu-alaykum aziz sayt egalari avvalo niqob haqida : niqob bilan harakat qilish sizlar uylaganizchalik muammo emas balki juda oson. Faqat tashqaridan qaraganda qopol kurinichi mumkin urganmagan insonga.Qolavesa niqob kiygan ayollarni bolalari 2yoshmi undan farqlimi onasini avaylaydi.CHunki u bolalar aqllarini taniy boshlaganlaridan bilib boradilar onalarini kiyimlarini.Qolaversa niqob faqat kuchalik kiyim. Eng asosiysi bunday ayollarni tabaqalashtirib ,huquqlarini poymol qiluvchi bazi hollarda shahsiyyatiga teguvchi maqolalarni saytga quymasangiz yahshi bulardi.CHunki kim nimani hohlasa ushani kiyadi,va qaysi dinni hohlasa unga amal qiladi.

2. Erkinoy - October 30, 2006

Assalomu aleykum,
Meninim fikrimcha ayel oddiy kiyinsa ham yetarli. Unchalik urkanib-burkanib yurish hech ham shart emas. Men shu Quron kitobida yozilganidek hoh u erkak bo’lsin yoki ayel o’z ziynatlarini berkitib yurishsa bas. Mana, men bir necha yillardan beri beri Yevropa mamlakatlarini birida yashab kelmoqdaman va kundalik hayotimda har-hil millat, madaniyat, din va irq egalari bilan muloqotda bo’laman. Men bu bilan demoqchimanki, buzuqlik, iymonsizlik, insofslik, firibgarlik va ablahlik na madaniyat, na din, na irq va na millat tanlamaydi. Niqob, chodir yoki paranji kiyishga majbur bo’lgan yoki o’zlari shuni hohlagan ayollarga hech qanday qarshiligim yo’q. Bu ularni ishi, qolaversa agar ular ozod bo’lishmasa ularni egalarini muammosi. Lekin shuni aytishim kerakki bu ayellar jamiyatdan juda chetda yurishadi va marra marraga kelishganda qo’llaridan hech qanday ish kelishmaydi. Ular faqat shu uy bekasi va erlarini moashlariga qaram bo’lib qolishaverdi va Yevropa jamiyatiga singisha olmaydilar. Shunisi qiziqki, buni ustiga ularni ko’pchiligi niqob yoki chodir kiyishmagan ayellarga juda past nazar va hurmatsizlik bilan qarashadi. Ularning nazarida go’yoki niqob kiymagan, turmush qurmagan, yevropa ayellari buzuq va gunohkordirlar. Holbuki, ular shu Yevropada tug’ilib o’sishgan bo’lsalar ham, ularni o’z bag’riga qabul qilib olgan mamlakatga tupuradilar. Men ko’pchilik holatlarda haqiqiy do’stlik, samimiyat va tayanchni misulmon diniga yoki madaniyatiga tegishli bo’lmagan insonlardan olganman.

3. ayollar - October 30, 2006

Talaba qiz, maqolamiz niqob kiyadigan ayollar huquqlarini poimol qilishni maqsad qilib qo’imagan, poimol qilmagan xam. Biz bu mavzu haqida bahs ochish maqsadi bilan, rang barang fikrlarni jalb etishni maqsad qilib o’z kuzatuvlarimiz bilan shahsiy qarashlarimizni shundai ochiqlik bilan bildirdik. Ko’targan savolimiz esa — o’ziga mos ma’daniyatu, an’analariga ega OVROPA DAVLATLARIDA niqob kiygan ayol o’zini jamiyatning to’la azosidek his eta oladimi, jamiyat chekkasida qolib ketmaidimi degan savol. Ozi, Talaba Qiz, sizga jiddiy taklifimiz bor edi. Siz sahifamizda faol qatnashib yurgan oquvchilaridan biri ekansiz, fikrlashingiz ham o’tkir, qani ozingiz ham qandaidir yangi mavzu haqida bizga maqola yozib bersangiz? Juda hursand bo’lardik. E’tiboringiz uchun rahmat, Shoyira

4. Аноним - October 30, 2006

Ассалому алайкум! Хурматли опа-сингилларимиз, онажонларимиз, умуман аёлларимиз мени тушунишар деган умидда уз мулохазаларимни билдириб утишни маъкул курдим.
Исломда хижоб кийиш деган тушунча борлигини билмадиму, лекин, билганларим шуки, аёл уз авратини ва зийнатларини яшириб юрсин, уз махрамларидан бошкага авратини курсатиш (эркак учун хам) гунох. Яна бир хадис борки: “Хамма ишда уртамиёналик яхши, хатто динда хам” дейилган. Ва баъзи хадисларда “Одамлар эътиборини тортишдан, улардан ажралиб туришдан сакланинг” дейилган.
Хозирги кундачи? куча-куйда куп бор кузимиз тушади, хижоб кийган аёллар, ёш кизлар. Одамларнинг кузлари, авваламбор шу аёлларга тушади. Узим гувох булган мисол. Метрода бир аёл кетяпти, юзи деярли ёпик хисоби, кулини фотихага очиб, пичирлаб дуо укиб кетяпти. Хамманинг кузи шу аёлда. Биров ажабланиб, биров масхаралагандек караяпти. Чунки, аёл хамманинг нигохини узига каратиб олган эди. Тугри, хижоб кийиш ёки киймаслик, бу хар кимнинг уз иши, лекин… Лекин, тугрисини айтадиган булсак, купчилик шариат конунлари эскирган, яъни, бугунги кунга тугри келмайди, шунинг учун хам, хатто Саудия Арабистонидек давлат хам “Ислом Давлати” деб юритилмайди ва бугунги кундаги хаётий конун-коидалар билан яшайди.
Агар инсоф бермаса, хижоб киядими, киймайдими, фойдаси йук. Менинг бу фикрга келишимга бир вокеа сабаб булган. Бир танишим аёлларга суяги йукрок, очикрок айтадиган булсак, юрадиганрок. Бир куни, шу танишимни кучада хижоб кийган бир аёл билан турганини курдим. Кейинчалик билсам, шу аёл билан уша куни танишган экан, айтишича, аёл унга: “Агар ниятингиз булса, яширинча никох укитамиз, кейин бемалол учрашиб юришимиз мумкин” деган. Мана сизга динни “хурмат” киладиган, хижоб кийган айлнинг гаплари. Мен исломда купхотинлиликка рухсат берилганини ва “агар имкониятингиз булса, аёлингиз бунга карши булмаса, бошка аёлни хам никохингизга олишингиз мумкин” дейилганиниям биламан, лекин, аёлингиздан яшириб, бошка аёлни никохингизга олинг дейилмаганку. Ундан ташкари, бу нарса хозирги кунга умуман тугри келмайди.
Менинг аёлим, замонавий, керак пайти шим киядиган (албатта, белини очиб юрадиган эмас) аёл. Менга унинг хижоб кийиб юриши маъкул эмас, ва у шуни лозим курганда хам, мен бунга рухсат бермайман. Жамиятдан ажралиб яшаш, менимча, маъкул эмас. Янаям билмадим.
Гапим кимгадир огир ботган булса маъзур тутгайсизлар.
Саломат булинг!

5. talaba qiz - October 31, 2006

Hurmatli Anonim uzr surab turib nimani uylasa gapiraverish yahshi emasligini yahshi bilsangiz kerak.Qolaversa kiyim bilan inson farishtaga aylanib qolmaydi.Qanday kiyim kiyishidan qattiy nazar insonligicha qoladi.Bas inson suzini manosi esa unutuvchi demakdir.SHu hususiyati bilan u insondir.Kiyimidan qattiy nazar inson gunoh qiladi ,hato qiladi. Hijob yoki niqob kiygan insonni hatosi tez kuzizga kurinibdi-yu lekin uni oddiy gunohkor bandaligini uylamabsiz.Bu jamiyatda ilgor fikrlovchi,oliy malumotli hisoblangan ayollar ham fahsh bilan shugullanadilar etibor bersangiz bundaylarni har qadamda kurishiz mumkin,hattoki qul ostida bir qancha qizlar ishlaydigan rahbar ayollar,yoki bilm va odob gulshani atalmish maktab,oliy uquv yurtlari uqituvchilari ham bazilari ochiq oydin bazilari pinhona bu ish bilan mashguldirlar.Endi hijob kiygan qiz yoki ayol usha oliy malumotli ayollardan faqat bir sifati bilan ortiq halos u Allohni bir buyrugini uz tushunchasi doirasida bajarib,bir qaytargani haromdan nagsiga qul bulgani sabab qutula olmayapti bu uchun uzi javob beradi.Qolaversa balki usha dustiz aytgan ayol hijobni uz benomusligini berkitish uchun kiygandir? Siz metroda kurgaiz ayolni kiyimi esa niqobdan boshqa emas.Islomni yahshi biladigan inson hech qachon uzini va dinini bu darajada hunuk korsatmaydi va undan nafsi uchun foydalanmaydi.SHariat qonunlari esa hech qachon eskirmaydi ,chunki uni sizu-bizga uhshagan oddiy hatokor va gunohkor bandalar yaratmagan.Sizni qay darajada mukammal yaratgan zot shariat qoidalarini insoniyat uchun din qilib tanlagan.Kim bu dinga amal qiladi kim boshqasiga insonga aql ham berib quygan uziga bogliq.Aslida dinni yahshi ilgan inson hamma jabhada siz uylagandek qoloq emas balki insoniyat olamida eng yuqori buladi.Bunga shubhangiz bulsa ajdodlarimizni eslang: Ibn Sino,Beruniy,Amir Temur,mirzo Bobur…………. yana qanchasini eslamaylik hammalari bolalik choglaridan uz dinlarini mukammal urganganlar va shu bilmlari natijasida zamonasining mashur insonlari bulganlar.SHu bilm va marifat sabab hozirgacha ilmsizlarga urnak bulmoqdalar.Hozirgi tanazzul esa sizu-bizdek islomni chala urganib ilm davo qilayotgan hatokor bandalarni nuqsonidir.Sizni ayoliz shim kiyar ekan siz va ayolizni nafsi shuni kutaribdi marhamat,bunga dunyo va ohiratda ham uzlariz javob berasizlar lekin shariat qonunlariga fikr bildirishda uylab, ehtiyot bulmoq kerak.Hijoblik ayol qanday kun kurishidan qattiy nazar uz hayotidan mamnun deb uylayman.Ular jamiyatdan ajralib qolganlar deb uylamayman ular jamiyat bilan birga qadam tashlaydilar,chunki ular farzand tarbiyalaydilar,oila ishlarida mukammal harakatda buladilar. Uylaymanki bu ishlarni uzi uni jamiyatdagi urnidir.U kiyimidan qatiy nazar hayotda odiy ayollar kabi oilasi uchun yashaydi.

6. Erkinoy - October 31, 2006

Anonim,
Fikringizni to’liq qo’llab quvvatlayman. Iltimos, bundan keyin ham shunday holisona, adolatli, peal va zamonaga mos fikrlaringizni bildirishdan toymang.

7. Аноним - October 31, 2006

Ассалому алайкум хурматли Talaba qiz ва Erkinoy!
Билдирган фикрларингиз учун жудаям миннатдорман.Ёзганларим кимгадир маъкул келган ва кимгадир маъкул келмаслиги мени жудаям хурсанд килди. Демак жамият хар бир аъзосининг фикрини тахлил килади, уйлаб куради. Танкиддан ва ёки билдирилган карши фикрдан асло хафа булиш керак эмас, аксинча, айтилган гапни одамлар укиганидан, уз фикрини билдирганидан хурсанд булиш керак.
Хаммангизга соглик саломатлик тилайман!
Саломат булингизлар!

8. Дийдор - November 2, 2006

Шариат қонунлари эскирган деган фикрга қўшилмайман. Менимча, гап шариат қонунлари аслида қандай экани ва ким уни қай йўсин талқин қилиб, қай йўсин тақдим қилаётганида.Британияда собиқ ташқи ишлар вазирининг изоҳларига билдирилаётган акс таъсирга келсак,мен буни асл мақсад чегараларидан чиқиш деб баҳолаган бўлардим. Яъни, бу эътиқодни ҳимоя қилиш эмас.Дунёда ҳижобни юзларини очиб ҳам киядиган мусулмонлар қанча. Исломий давлат Эронда ҳам ниқоб кийилмайди. Бундан чиқди ниқоб кийиш шарт деб ҳисобловчиларнинг назарида ўша юзларини очиб ҳижоб киядиганларнинг ҳаммаси Исломга нотўғри амал қилаётган экан да!

9. notanish - November 2, 2006

Hurmatli Diydor uzingiz yozganizdek shariat qonunlari eskirmaydi,balki uni har kim har turli qabul qiladilar va qabul qilganlari kabi amal qiladilar. SHunday ekan yuzini ochib yurish yoki yopib yurish ayollarni uz hohish istaklariga bogliq. Kimga qay biri maqul bulsa ushani tanlaydi. SHariat kopchilik uylagandek insonga zulm buluvchi qonunlar bilan buyurmaydi.Islom yahshi uqib urgangan odam uchun juda yengil va imkoniyatlar kop din. SHunday ekan yuzini ochib yurgan bulsada boshqa inson e”tiborini tortadigan azolarini yopib yurgan ayollarni hech kim hech qachon ayblamaydilar.

10. talaba qiz - November 2, 2006

Hurmatli Diydor uzingiz yozganizdek shariat qonunlari eskirmaydi,balki uni har kim har turli qabul qiladilar va qabul qilganlari kabi amal qiladilar. SHunday ekan yuzini ochib yurish yoki yopib yurish ayollarni uz hohish istaklariga bogliq. Kimga qay biri maqul bulsa ushani tanlaydi. SHariat kopchilik uylagandek insonga zulm buluvchi qonunlar bilan buyurmaydi.Islom yahshi uqib urgangan odam uchun juda yengil va imkoniyatlar kop din. SHunday ekan yuzini ochib yurgan bulsada boshqa inson e”tiborini tortadigan azolarini yopib yurgan ayollarni hech kim hech qachon ayblamaydilar.

11. Аноним - November 2, 2006

Ассалому алайкум! Менинг ёзган “Шариат конунлари эскирди” деганим, анча бахсу-мунозараларга сабаб булди. Бу албатта купчиликнинг уз фикри, лекин, мен шахсан бу фикрда коламан. Сабаб?! Бу гапларни осмондан олиб ёзиш ниятим йук. Бу хакда айтилган, айтилди ва айтилмокда хам. Бу фикрни билдираётганлар бугунги кунда бир мен эмас. Хамма ишга, ва хар бир фикрга оптимал караб куришимиз керак. Мен, алхамдулиллох, мусулмонман. Лекин бу хакикатни инкор этишга мажбур этмайди. Эскирган шариат конун-коидалари хакида етакчи дин пешволари хам гапиришган. Оддий мисол: Куп хотинлилик, купчилик давлатларда конун билан таъкикланган, лекин уша давлатларнинг асосий ахолиси мусулмонлар. Менимча, бунга мана шу мунозарада иштирок этаётганларнинг 99% карши булишса керак.
Мен шариат конунлари бутунлай эскирган деган фикрдан мутлако йирокман. Лекин эскирган, яъни уз мохиятини йукотганлари хам анчагина. Мусулмон булганимиз учун хам, буни инкор этишимиз адолатдан эмас. Ислом конунлари яратилганда хозирги технология, хозирги фикрлаш, хозирги тараккиёт йук эди. Замон узгариши билан, конун коидалар хам узгариб бораверади, буни инкор эта олмаймиз.
Саломат булинг!

12. Erkinoy - November 2, 2006

Hurmatli Diydor,
To’g’ri aytasiz, avvalambor shariat qonunlarini hamma har hil talqin qiladi. Lekin, men Anonimni fikriga qo’shilaman. Hamma shariat qonunnlari eskirmagan bo’lsa ham, zamonaga to’g’ri kelmaydiganlari oz emas.

13. nisojon - November 2, 2006

evoh, zamona fohishayu dayuslarniki…

14. talaba qiz - November 2, 2006

Afsus zamon bu Allohniki chunki zamonni egasi u dir. Faqat dunyo hayoti va undagi hamma bemanigarchiliklar fohisha va dayuslarniki…………………….

15. notanish - November 2, 2006

Afsus zamon bu Allohniki chunki zamonni egasi u dir. Faqat dunyo hayoti va undagi hamma bemanigarchiliklar fohisha va dayuslarniki…………………….

16. Аноним - November 3, 2006

Ассалому алайкум!
Алхол, замон оллохникидур, ва буни хеч ким инкор эта олмайди. Лекин, бизнинг тасаввуримиздаги фикрлаш хам, биз учун замондир. Хар хил фикрлаш, тасаввурлар ва дунёкарашларимиз карама-каршилиги, уз замонамиз узгарганидан далолат беради ва утмиш, бугун, келажак хакида мушохада юритишга мажбур этади. Кани бормикан бир мард, “замон оллохники” деб кул ковуштириб турган. Хамма хам замона зайли билан иш юритяпти. Уйимизда ейишга нонимиз булмасаю, кучада “мен бойваччаман, кулим, хохласам ойга етади” деганимиз билан корнимиз туймайди. Хар бир киши, хар бир харакатидаги АДОЛАТни тан ола билиши керак, шу жумладан, эътикодда хам. Буни гунох ёки айб деб булмайди.
Саломат булинг!

17. sher - November 15, 2006

ALLOH bu olamdagi qonunlarni, hodisalarni biror sabab pardasi bilan yaratadi. Tushunishingiz oson bo’lishi uchun misol: Podshoh bir fuqarosiga bir hizmatkori orqali hadya berib yuborsa, sovg’ani olgan kishi asosiy tashakkurni Podshohga aytishi kerakmi, yoki , bir hizamatkorni oyog’ini o’pib buni sen berding deyishi kerakmi? Islom, sabablarni o’rniga keltirmasdan faqat olma pish , og’zimga tush deb o’tirishni dangasalikdan boshqa narsa emasligini bildiradi. sizga (Anonim) yana bir narsani aytish kerakki, duo 2 qismdan iiborat:
1) fe’liy duo- masalan, dehqon urug’ni yerga sochadi.
2) qovliy(ya’ni, butun tilimiz va dilimiz bilan qilinadigan) duo- bu siz va biz bilgan Allohdan tilimiz bilan so’rashimiz. Dehqon uugni sochib, yaratgandan hosilni yaxshi bo’lishini so’rashi.
Bu ikki qism bo’lmaguncha duo to’liq bo’lmaydi.
Ikkinchidan, siz bugungi naslning qay tomon ketayotganligini, benikoh tugilgan yetimhonalarni to’ldirayotgan norasidal nimani mevasi deb bilasiz. Haqiqatni to’g’ri tan olsangiz bu sizning aqlli ekanligingizdan va bundaylar ko’p bo’lsa jamyatimiz yanada yaxshilanadi inshaalloh. Rahmat

18. Qalampir - November 15, 2006

Assalomu alaykum xurmatli ushbu mavzu qiziqtirgan va turli fikrlarga ega bo’lgan zamondoshlar. Meni bu mavzuda bildirmoqchi bo’lgan fikrim sal o’tkirroq tuyilsada umid qilamanki, bir fikr sifatida qabul qilasizlar. Men yuqorida yozilganlarga fikr bildirmasdan ketolmadim va dastlab shu fikrlarga o’z fikrlarimni bayon etsam.

Шоира yozadilar: Инглиз рўзномаларига кўра эса Қуръонда ниқоб хақида яъни бошдан оёққача ўралиб юриш хақида хеч нима айтилмаган.

Xayronman, qachondan beri islom asoslari haqida ingliz ro’znomalaridan o’qib fikr yuritadigan bo’lib qoldik. Singlim avvalo ayol avrati haqida yaxshilab o’rganishingizni, keyin uni to’sish lozimligi haqidagi Allohning buyrug’i qanday ekanligini bilishingizni so’rar edim. Shunda qaergacha o’ralish kerakligi ma’lum bo’ladi.

Шоира yozadilar: Тўғри, аслида суралардан бирида аёлларга “зийнатларини кўрсатмасинлар” ҳамда “Рўмолларини кўксиларига тўсиб юрсинлар” деб айтилган.

Yashang huddi shu joyiga men aniq ma’lumotni keltirmoqchi edim:
«Улар авратларини (харомдан) саклагувчи кишилардир. Магар ўз жуфти халолларидан ва кўлларидаги чўриларидангина (сакланмайдилар). Бас, улар маломат килинмаслар. Энди ким шундан ўзгани истаса, бас, ана ўшалар хаддан ошгувчилардир» «Мўминун»- 57.
«Мўъмина аёлларга хам айтинг, кўзларини (номахрам эркакларга тикишдан) тўссинлар ва авратларини (харомдан) сакласинлар! Хамда кўриниб тургандан бошка зеб-зийнатларини (яъни устиларидаги либосларидан бошка зеб-зийнатларини номахрамларга) кўрсатмасинлар ва кўкракларини рўмоллари билан тўссинлар!…». (Нур сураси, 31-оят).
«Эй пайгамбар, жуфтларингизга, кизларингизга ва мўъминларнинг аёлларига айтинг, устларига ёпинчикларини ўрасинлар!» (Ахзоб сураси, 59-оят)
Расулуллох Соллаллоху алайхи васаллам айтганлар: «Ўзларини эркакка ўхшатган аёллар бизлардан эмас хамда ўзларини аёлларга ўхшатган эркаклар хам бизлардан эмасдир». Абу Хурайра розияллоху анху шундай деган: «Расулуллох аёллар кийимини кийган эркакларни ва эркаклар кийимини кийиб юрувчи аёлларни лаънатладилар». Расулуллох Соллаллоху алайхи васаллам мархамат килиб айтганларки: «Инсонларнинг уч тоифаси борки, улар жаннатга кирмайдилар ва киёмат кунида Аллох уларга киё хам бокмайди: Ота-онасини хурмат килмаганлар, ўзини эркакка ўхшатган аёл, ўз аёлининг иффатини саклашга бепарво бўлган эркак»

Шоира yozadilar: Метродаги кетаётган аёлга қараб бошимда мингта савол пайдо бўларди… Шаҳсан мен бу аёлга назар ташлар эканман, “2 ё 3 ёшлик боласи бўлса қандай қарар экан? уларнинг орқасидан югура ололмайдику бу ерни супирадиган кийимида” деб хайрон бўлардим. Мен учун бундай ниқоб кийиш худди ўзимни ногиронлик креслосига ўтказиб қўйишдек туюларди. Мўмина аёлларнинг рўмол тақишлари етарли, менинг назаримда. Балки мен нохақдирман?

Oxiratini o’ylagan ayol uchun bu unchalik og’ir emas va qolaversa buning uchun sportchi ayol bo’lish ham shart emas.

Erkinoy yozadilar: … buzuqlik, iymonsizlik, insofslik, firibgarlik va ablahlik na madaniyat, na din, na irq va na millat tanlamaydi.(Ho’p, aytingchi unda – qaysi din yoki madaniyat ushbu ta’kidlaganlaringizga da’vat etadi?)

Erkinoy yozadilar: Niqob, chodir yoki paranji kiyishga majbur bo’lgan yoki o’zlari shuni hohlagan ayollar… … ozod bo’lishmasa ularni egalarini muammosi (Egasi deganda kimni nazarda tutayapsiz va yoki sizning egangiz kim?).
…Shunisi qiziqki, buni ustiga ularni ko’pchiligi niqob yoki chodir kiyishmagan ayellarga juda past nazar va hurmatsizlik bilan qarashadi. Ularning nazarida go’yoki niqob kiymagan, turmush qurmagan, yevropa ayellari buzuq va gunohkordirlar. Holbuki, ular shu Yevropada tug’ilib o’sishgan bo’lsalar ham, ularni o’z bag’riga qabul qilib olgan mamlakatga tupuradilar. (Siz kabi fikrlovchilar nazari bilan muslima onahon, opahon va singillarimiz shunday ko’rinmoqdalar afsuski)
… Men ko’pchilik holatlarda haqiqiy do’stlik, samimiyat va tayanchni misulmon diniga yoki madaniyatiga tegishli bo’lmagan insonlardan olganman… (Bu ko’rinib turibdi, aytmasangiz ham)

Аноним yozadilar: …Исломда хижоб кийиш деган тушунча борлигини билмадиму… (pastroqda o’zlarini musulmonman deb ta’riflaydilaru, ammo hijob haqida bilmasliklari qiziq bir hol), лекин, билганларим шуки, аёл уз авратини ва зийнатларини яшириб юрсин, уз махрамларидан бошкага авратини курсатиш (эркак учун хам) гунох… …баъзи хадисларда “Одамлар эътиборини тортишдан, улардан ажралиб туришдан сакланинг” дейилган (afsuski, siz noto’g’ri tushunibsiz. Yarim yalang’och tana o’ziga e’tiborni jalb etadimi yoki aksimi?).
…Метрода бир аёл кетяпти, юзи деярли ёпик хисоби, кулини фотихага очиб, пичирлаб дуо укиб кетяпти(Sizningcha qanday ketsinlar, avratlarini ochib, duo o’rniga behayo so’zlarni so’zlasinlarmi, shunda atrofdagilar beparvo ketarmidi???).
…Бир танишим аёлларга суяги йукрок, очикрок айтадиган булсак, юрадиганрок (Qarang, ta’rifni. Bundaylar bilan tanish bo’lish, ularni fikri bilan o’rtoqlashish joizmidi o’zi?).
…Мен исломда купхотинлиликка рухсат берилганини ва “агар имкониятингиз булса, аёлингиз бунга карши булмаса (ayolingiz qarshi bo’lmasa degan joyini qaerdan olib yozayapsiz???), бошка аёлни хам никохингизга олишингиз мумкин” дейилганиниям биламан, лекин, аёлингиздан яшириб, бошка аёлни никохингизга олинг дейилмаганку(savolingizga oldingi meni savolimdan javob topib olasiz degan umiddaman. Men esa sizga haqiqatda nima deyilganini keltirmoqchiman: Агар етимларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, ўзингизга ёққан аёллардан иккитами, учтами, тўрттами никоҳлаб олинг. Агар адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, биттани (олинг) ёки қўлингизда мулк бўлганлар билан (кифояланинг). Мана шу жабр қилмаслигингизга яқинроқдир. (Нисо 3).
Allohga hamd bo’lsinkim, bu masala mana bu saytda juda yaxshi yoritilibdi – http://muslimaat.uz/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=41
…Менинг аёлим, замонавий, керак пайти шим киядиган (албатта, белини очиб юрадиган эмас) аёл. Менга унинг хижоб кийиб юриши маъкул эмас, ва у шуни лозим курганда хам, мен бунга рухсат бермайман (ammo biling, hatto hayvonlar ham o’z juftini qizg’onadi. Rashk – iymondandir).
…Янаям билмадим.(yozib qo’yib, „yanayam bilmadim“ deyish ma’nosini tushunmadim).

Дийдор yozadilar: …Бундан чиқди ниқоб кийиш шарт деб ҳисобловчиларнинг назарида ўша юзларини очиб ҳижоб киядиганларнинг ҳаммаси Исломга нотўғри амал қилаётган экан да! (Uzr, singil yoki opa, buni not’g’ri amal qilish deb siz baxolayapsiz, aslida har bir o’zini musulmon deb hisoblovchi kishining amali uni yaratgan va bordan yo’q qilgan hamda o’sha bandaning joni qo’lida bo’lgan zotdan qanchalik qo’rqishiga qarab bo’ladi, birov yuz a’zolari ham erkaklar e’tiborini tortishi mukinligidan qo’rqib berkitadi, birov esa, o’zicha avrat deb hisoblagan joylarini berkitadi – bu esa taqvo darajasini belgilaydi).

Аноним hali ham o’z fikrlari qaysi ekanligini topolmay halaklar- „Лекин, тугрисини айтадиган булсак, купчилик шариат конунлари эскирган…“ „Менинг ёзган „Шариат конунлари эскирди” деганим“, „… лекин, мен шахсан бу фикрда коламан.“ Ammo sal pastroqda „Мен шариат конунлари бутунлай эскирган деган фикрдан мутлако йирокман.“ deb yozmoqdalar.
… Мен, алхамдулиллох, мусулмонман. Лекин бу хакикатни инкор этишга мажбур этмайди. Эскирган шариат конун-коидалари хакида етакчи дин пешволари хам гапиришган. (Iltimos, shu eriga o’sha ulamolarning hech bo’lmasa bittasini ismi sharifini keltirsangiz).
…Оддий мисол: Куп хотинлилик, купчилик давлатларда конун билан таъкикланган, лекин уша давлатларнинг асосий ахолиси мусулмонлар. (Afsuski, ko’p hotinlik haqida noto’g’ri tushunchaga ega bo’lganlar, ya’ni „olgan hotinlari o’rtalarida adolat qilishlari shart ekanligini e’tiborsiz qoldirgan „musulmonlar“ hisobiga ushbu davlatlar ham qonun bilan ko’p hotinlikni taqiqlagan bo’lishlari mumkin. Qolaversa, qachondan beri Islom ma’lum bir davlatlar yashash tarziga qarab belgilanadigan bo’ldi?! Islomiy davlatlar deganda ularning har bir chiqarayotgan qonun qoidalari islomga to’la mos keladi deb kim aytdi? Ularda ham nafs bor. «Аллох ва Унинг пайгамбари бир ишни хукм килган – буюрган вактида бирон мўъмин ва мўъмина учун(Аллохнинг хукмини кўйиб) ўз ишларидан ихтиёр килиш жоиз эмасдир. Ким Аллох ва Унинг пайгамбарига осий бўлса, бас, у очик йўлдан озиш билан озибди.» (Ахзоб сураси, 36-оят).

Anonim yozadilar: …Менимча, бунга мана шу мунозарада иштирок этаётганларнинг 99% карши булишса керак. (Yo’q qo’rqmang, sizni fikringizni qo’llovchilar afsuski talaygina, masalan Erkinoy: …Fikringizni to’liq qo’llab quvvatlayman. Iltimos, bundan keyin ham shunday holisona, adolatli,(bu siz uchun adolatli albatta) peal va zamonaga mos (ya’ni, „avratni yopmaslikni quvvatlovchi”) fikrlaringizni bildirishdan toymang, deb sizga hamkorlar. 🙂

Anonim yozadilar: …Мен шариат конунлари бутунлай эскирган деган фикрдан мутлако йирокман. Лекин эскирган, яъни уз мохиятини йукотганлари хам анчагина. Мусулмон булганимиз учун хам, буни инкор этишимиз адолатдан эмас. Ислом конунлари яратилганда хозирги технология, хозирги фикрлаш, хозирги тараккиёт йук эди. (To’xtang shu erda, kim yaratgan edi, zamondosh, bu qonun qoidalarni??? Yaratgan emasmi?! Oddiy bir nutfa (o’sha zamonaviy til bilan aytganda – “sperma”) – endi o’zini Yaratganini qonunlarini eskirgan deb turibdimi? Unda yaponlar axmoq ekanda, insonni tanasi chirib bitganda ham qoldiq-tuproqda ma’lum bir zarrachada hayot belgisi qolishini aniqlagan, unda axmoq ekanda mashxur okeanshunos Kusto dengizlarni bir biriga qo’shilmasligini bilgach iymonga kelgan, unda axmoq ekanda o’sha zamonaviy „xozirgi tehnologiyalar“ bilan xomilani ona bachadoniga qachon mustaxkam o’rnashishini mashaqatlar bilan aniqlab, isbotini bundan bir necha asr oldin nozil bo’lgan qur’ondan topgan hozirgi zamon olimlari???)

Anonim yozadilar: … Лекин, бизнинг тасаввуримиздаги фикрлаш хам, биз учун замондир (zamondosh, qaerdan olib yozayapsiz „fikrlash bu zamon“ ekanligini).
…Хар хил фикрлаш, тасаввурлар ва дунёкарашларимиз карама-каршилиги, уз замонамиз узгарганидан далолат беради ва утмиш, бугун, келажак хакида мушохада юритишга мажбур этади (ha, oldingi zamonlarda hozirgidan farqli ravishda odamlar fikri bir biriga shunday mos kelavergan.:-)).
…Кани бормикан бир мард, “замон оллохники” деб кул ковуштириб турган. Хамма хам замона зайли билан иш юритяпти. Уйимизда ейишга нонимиз булмасаю, кучада “мен бойваччаман, кулим, хохласам ойга етади” деганимиз билан корнимиз туймайди. (Siz u, qo’l qovushtirib turgan. Haqiqatda „zamon Allohniki“, buni ertalab inidan och qorin bilan uchib chiqib ketayotgan va qaytishida qorni to’q qaytib kelayotgan, baholanki xech kim unga don sepib kutib turmagan, „aqlsiz“ musicha ham sizdan yaxshi biladi).

Alqissa men bu yozganlarimdan hafa bo’lmaysizlar degan umiddaman, zero, Anonim yozganlariday „Танкиддан ва ёки билдирилган карши фикрдан асло хафа булиш керак эмас, аксинча, айтилган гапни одамлар укиганидан, уз фикрини билдирганидан хурсанд булиш керак“. O’ylaymanki o’z avratini Olloh roziligi uchun yopgan va yopayotgan munis ona, opa va singillarimizni to’g’ri tushunarsizlar. Evropada hijobli ayollar o’z o’rnini topa olishi masalasiga kelsak, men ham bir Evropada yashayotgan inson sifatida ularning Evropa jamiyatidagi tutayotgan o’ziga xos yaxshi mavq’elarini ko’rib bilib turibman. Ular davlat korxonalarida, oliy-ta’lim muassasalarida, yetuk ilmiy markazlarda ish olib bormoqdalar.

19. notanish - November 16, 2006

Hurmatli “QALAMPIR” birgina gap qoil

20. Erkinoy - November 19, 2006

Hurmatli QALAMPIR,

men Yevropada ko’rganimni yozdim. Men hali bitta ham hijobli yoki niqobli ayelni na oliy-ta’lim muassasalarida, na ilmiy markazlarda ko’rganim yo’q. Men asosan ularni uy bekasi, korhonalarda oddiy ishchi, yoki bo’lmasa farroshlik qilganlarini guvohi bo’lmoqdaman.

Kechirasiz, men odamlar qaysi dinga tegishli bo’lishidan qatiy nazar demoqchi edim.

Demak har qanqay ayel niqob kiysa muslima bo’lib qolaverar ekanda. Unda juda oson-u odamlar ko’ziga muslima bo’lib ko’rinish.

Niqob kiygan bilan oddiy insoniylik hislatlariga va mantiqqa ega bo’lmasa, bularni hammasi bir tiyin u dunyo ham bu dunyo ham nasib etmaydi. Shunchaki ko’rkazma, maqtanish va bir-biridan o’tish.

Hijob kiygan ayellarni hammasini ayblamayman. Ammo, ko’rganimni aytaman. Hijob yoki niqob kiyib, lekin ko’zlarini bo’rtirib tarashaday bo’yab oladilar. Qaramayman desang ham, odamni diqqatini o’ziga tortadi. Ho’p ohiratini o’ylabdi deylik, kraska qo’yishni nima keragi bor? Demak bu shunchaki ko’z bo’yamachilik.

Anonim, hotinimni rashk qilmayman deb yozmadi shekilli. Rashk hammada bor, lekin rashk ham ebi va meyori bilan.

To’g’ri QALAMPIR, Quroni Karimni sizdak vaqt ajratib, birma-bir erinmasdan o’qimaganligimni tan olaman, lekin shunday bo’lsa ham ota-onam menga yetarlicha saboq berishgan va undan tashqari mantiq, aql degan narsalar bor. Bu bilan men aqilliman yoki hamma narsani bilaman demoqchi emasman.

Siz Quroni Karimni yahshi bilaman deb ozingizga ishonib hammaga dars bermoqdasiz. Lekin bu kitob arab tilida 7 aslarda yozilgan. Shundan buyon 14 asr o’tdi. Vaqt o’tishi bilan har bir til rivojlanib va o’zgarib borai va shu bilan birgalikda har bir so’zni ma’nosi ham. Agar mabodo siz tilshunoslikni yoki til tarihini o’rgangan bo’lsangiz bu’ndan albatta habaringiz bo’lishi kerak. Masalan oddiy misol. Meni o’zim hatto 7 asr u yoqda tursin 16 asrda yozilgan sher yoki boshqa asarlarni o’qiganda to’liq ba’zi bir so’zlarini ma’nosisni ilg’ay olmayman. Siz quron kitobidan “yopinchiq” so’zini ishlatgansiz. “Ayellaringizga ayting ustlariga yopinchiq yopib yursinlar”. Yopinchiq arab tilida nima deyiladi va 14 asrdan beri bu so’zni ma’nosi necha ming martalab o’zgarmagan deysiz. Menimcha yopinchiq niqob yoki hijob degan ma’noni anglatmasa kerak. Inglir ro’znomalarini va g’arbiy kashfiyotlarni tan olmas ekansiz, shunda o’zingiz bir ilmiy ish qilib “Yopinchiq” so’zini haqiqiy ma’nosini izlab ko’ring. Men nazarimda bu oddiy, toza odamalrni diqqatini o’ziga tortmaydigan ayellarni ustki kiym-boshi.
Yan boshqa bir misol. Hozirgi patda Iroqdaga Suniylar va Shiyalar orasidagi muammolar va urushlar. Bir millatni va yana musulmonlarni dindagi yo’nalishi sal boshqachoroqligi tufayli bir-birini qonga botirish, bir-birini ko’ra olmasligi hech aqlga sig’maydigan narsa. Menimcha Muqaddas Quron kitobi yozilgan paytda bunday yo’nalishlar bo’lmagan shekill. Ynayam bilmadim.

Anonim yozadilar: …Менимча, бунга мана шу мунозарада иштирок этаётганларнинг 99% карши булишса керак. (Yo’q qo’rqmang, sizni fikringizni qo’llovchilar afsuski talaygina, masalan Erkinoy: …Fikringizni to’liq qo’llab quvvatlayman. Iltimos, bundan keyin ham shunday holisona, adolatli,(bu siz uchun adolatli albatta) real va zamonaga mos (ya’ni, „avratni yopmaslikni quvvatlovchi”) fikrlaringizni bildirishdan toymang, deb sizga hamkorlar.

Nima siz uchun oyoq, qo’l va yuz ham avratga kiradimi ??? O’zi avrat qayerda joylashganini bilasizmi??? O’zi avrat nima ekanligini bilasizmi??? Unda ayel turgan bitgani avrat ekanda ???!!! O’rgildim sizdik mullo, bilimdon aziz avliyodan. Birinchi o’rinda oddiy o’zbek tilini o’rgnib oling, muqqadas Quroni Karim kitobini o’qib hammaga saboq berishdan oldin.Avvalambor sizday chala mullalar, bilimsiz din arboblari tufayli nafaqat biz ayellarni hayeti, balkim butun bir jamiyatni, millatni hayoti juda chigallashib va murakkablashib ketaveradi !!! Tanqid qiladigan bo’lsangiz, tanqidni ham epi bilan qiling QALAMPIRJON !!!

21. maktub - November 19, 2006

Hurmatli sayt boshqaruvchilar bu sahifaga ayollarcha nazokat va bilm bilan yozilgan maqola va ularga bildirilgan fikrlarni uqish uchun kiramiz.Sizlardan iltimos fikr bildiruvchilar uz hissiyotlarini jilovlab olmagan hatlarni yoki saytga quymanglar ,yoki tartibga keltirib tursangizlar. Bilm va tafakkur bahslarda rivojlanadi lekin bahsda odob va sabr kerak.Bu erda fikr bildirayotganlar hammasi ham qay darajada ilm va hayot tajribasiga ega insonlar.Singlimiz Erkinoyni har bir sahifadagi fikrlarini uqib boraman .Yozuvlaridan sezilishicha bu qiz uta zamonaviyga uhshaydi,balki shu sababli islomga oid fikrlarda uzlarini tuta olmaydilar.Uzlari tan olganlaridek islomni asosi bulgan muqaddasQuroni Karimni uqishga vaqtlari yetmas ekan uqib fikr yozganlardan bu qadar jahl qilish nima kerak? Qalampir nomi ostida fikr bildirgan inson hech kimni haqorat qilmagan balki uz ilm va tafakkurlariga yarasha uzlarini islomdan olgan saboqlari darajasida fikr qoldirganlar,qolaversa har bir gaplariga Quroni Karimdan dalil bilan javob berganlar. Endi Erkinoyni uta zamonaviy fikrlashi bu fikrlarni qabul qila olmay, Allohni HUKMlarini Qalampirni fikri deb tushunibdilar bunda Qalampirni aybi yuqku,Erkinoy ham javob yozishga bel boglabdilar marhamat qilib haqoratsiz, jahlsiz ,alamzada bulmay,fikrlarini ilm va dalillar bilan isbotlab yozsinlar, shunda bahs tartib va odob bilan davom etadi. Saytga kirgan inson jahl va qopol muomaladan kura chiroyli ilm va odob bilan yozilgan fikrlardan uziga kerakli ilm va hulosa oladi.Eng asosiysi ketgan vaqtiga achinmaydi. Salomat bulingalr.

22. Erkinoy - November 19, 2006

Hurmatli Maktub,
Siz ham haqiqatni tan oling.Qalampirni avratini ochib yuradiganlar degani nimasi bu ??? QALAMPIRJON shunchalik islom dinini yahshi bilar ekalar, birovni ko’ra, bilmasdan turib “AVRATINI OCHIB YURUVCHILAR” deb haqorat qilishga nima haqqi bor??? U kishi hatto Quronu karimadan to’g’ri misol keltirishda ham, sayt mehmonlarini tanqid qilishda ham ancha muncha hatolarga yo’l qo’ymoqdalar. Odamda mantiq degan narsa bo’lishi kerak. U kishshini gaplariga qaraganda ayel unda turgani butgani avrat ekanda??? Menimcha Quron kitobida ayelni “avrat” deb atamaganlar. Mana shumi u kishsini qurondan olgan ilm tafakkurlari ??? Bunday Islomni noto’g’ri tushunib, uni odamalrga noto’g’ri talqin qilish “RIYOKORLIKDAN” boshqa hech narsa emas. Ohiratni o’ylasalar “RIYOKORLIKDAN” cheklansinlar. Bu ham juda katta gunohdir. Sizni bu o’ta zamonaviy deganiiz nimasi ??? Quronni QALAMPIRJONGA o’hshab o’rganmagan bo’lsam ham, o’zimga yarasha fikr yuritishim bor. Albatta shunday haqoratlar, islomni noto’g’ri tushunish, talqin etish va bilimdonman deb, boshqalarni pastga urish odamni asabiga tegadi. Men ayel yoki erkak kishini “avrat” deb atamayman. Avvalambor men ularga inson sifatida qarayman. QALAMPIRJON kelasi safar hurmat topaman desalar “AVRATINI OCHIB YURUVCHILAR” degan haqoratli so’zlardan o’zlarini tiysinlar. Qadimdan qolgan maqol bor “HURMAT QILSANG, HURMAT QOZONASAN”.

23. Qalampir - November 19, 2006

Assalomu alaykum xurmatli Erkinoy,
meni noto’g’ri tushunibsiz chog’i – men xech qaerda o’zimni bilimdon yoki, siz aytmoqchiday “mulla” sanaganim yo’q edi. Balki siz shunday “aqlli” ekansizki, narsa va hodisalar haqida Alloh taolo ato etgan sezgi azolarigan faqatgina 2 ta sezgi azosi bilan taasurot olib, xulosa chiqarar ekansiz. Men ko’rganimni yozdim debsiz, Alloh taolo hayvonlarga xam, masalan SIGIR yoki MOLga xam ko’z bergan, ammo o’zining eng mukkammal ijodi bo’lmish insonga ulug’ bir ne’mat-AQLni xam berdiki, faqatgina mazkur ko’rib turgan xolatigagina ishonib qolmay, balki muloxaza yuritib, to’g’ri xulosa chiqarsin deya, zero buni o’zingiz sal pastroqda tan olsangiz ham – “… undan tashqari mantiq, aql degan narsalar bor…”.
E’tirozingiz o’rinsiz ekanligini birgina misol bilan tushuntiray: botqoqda yashaydigan qurbaqa butun dunyoni shunday botqoqlikdan iborat deb o’ylaydi, chunki u bechora dunyoda bundan go’zalroq joylar borligini ko’rmasa, yoki KO’ROLMASA, bu tabiiy bir xol alabata. Siz ko’rmagan bo’lsangiz men ko’rib guvohi bo’lib turibmanki, hijob kiygan, munis singil va opalarimizni yuqorida ta’kidlagan muassasalarda muvaffaqiyatli ish olib borayotganlarini. Afsuski siz ko’rolmayotgan narsalaringizni ko’rgizish mening- oddiy bir bandaning qo’lidan kelmaydi, zero extiyot bo’ling singlim, men o’zimning emas biz insonlarni chirigan tuproqdan xam qayta tiriltirib olishga qodir bo’lgan zot – Allohning o’z elchisi orqali yo’llagan nomasidan misol keltirmoqdaman: Батаҳқиқ, жаҳаннам учун кўплаб жин ва инсларни яратдик. Уларнинг диллари бору тушуна олмаслар. Кўзлари бору кўра олмаслар. Қулоқлари бору эшита олмаслар. Ана ўшалар чорва ҳайвонлари кабидирлар. Балки улардан ҳам баттарроқдирлар. Ана ўшалар ғофилдирлар. (Аъроф, 179).
Siz ko’rgan bilgan hijob kiygan ayollar haqida xam aytmoqchimanki, Alloh rozi bo’lsin ulardan, xayotni engil yo’lini tanlamay, “farroshlik” qilib bo’lsa xam halol rizq-ro’z topayotgan ekanlar.
Erkinoy yozadilar:
“…Demak har qanqay ayel niqob kiysa muslima bo’lib qolaverar ekanda. Unda juda oson-u odamlar ko’ziga muslima bo’lib ko’rinish…”
Endi shu savolingizga o’zingiz javob izlab ko’ring, siz yashayotgan muhitda qaysi biri mushkulroq – hijob tutib yurishmi yoki avratni ochib yurish. Demak shunday muhitda hijob kiyishga jur’at qilgan ayol borki, unda Yaratganidan qo’rqish va unga nisbatan bir buyuk sevgi bor, inshalloh. Ammo bari bir men sizga haqiqatda nima deyilganini keltiraman:
Эй Одам болалари, батаҳқиқ, сизларга авратингизни тўсадиган либос ва зийнат либосини нозил қилдик. Тақво либоси, ана ўша яхшидир. Ана ўшалар Аллоҳнинг оят-белгиларидандир. Шоядки эсласалар. (Либоснинг зарури авратни пинҳон тутадиганидир. Лекин Аллоҳ инсоннинг авратдан бошқа аъзоларини ҳам тўсиш эҳтиёжи борлигини инобатга олиб, либосни зийнат тарзида нозил қилди. Худди шундай–либосни ўз ўрнида, яъни, шариатга мувофиқ истеъмол қилган инсон зийнатли ҳисобланади. Аммо энг асосий либос–тақво либоси.)
Эй Одам болалари, шайтон ота-онангизни ўзларига авратларини кўрсатиш учун устларидан либосларини ечиб, жаннатдан чиқарганидек, сизни ҳам фитнага солмасин. Албатта, у ва унинг ёрдамчилари сизни сиз кўрмайдиган томондан кўради. Биз, албатта, шайтонларни иймон келтирмайдиганларга дўст қилганмиз. (Шайтон инсониятнинг ота-онаси Одам ато ва Момо Ҳавони қандай фитнага солгани юқоридаги оятлардан маълум бўлди. У Одам ато ва Момо Ҳавони гуноҳга чорлаб яланғоч қилди ва жаннатдан чиқаришга муяссар бўлди. Одам болалари бу ҳодисани зинҳор унутмасликлари зарур. Акс ҳолда, шайтон уларни ҳам шармандаларча яланғочлаб, жаннатдан маҳрум этади.) (A’rof, 26-27).
Siz yozgan fikrlar insonda faqat achinish xisini paydo qiladi holos, hijobli ayollarni ko’z bo’yashlari qanday ekanligi haqida bilmadimu, ammo sunnat sifatida ko’zlariga surma surish odatlari borligini bilaman. Qolaversa xar kim oxiratga o’z noma’i a’moli bilan boradi, va u kunda xar kim o’zi uchun javob beradi: «Birov birov tomonidan hеch narsa o’tay olmaydigan, hеch kimdan oqlov qabul qilinmaydigan va (gunohlari uchun) evaz ham olinmaydigan – yordam bеrilmaydigan kundan qo’rqinglar!» (Baqara surasi, 48-oyat.)
Keyingi e’tirozingizga, kechirasizu Qur’oni Karimni to’la anglashga inson aqli qosir, singlim, meni qo’yib turing, men bir oddiy omi bandaman.
Yaratgan o’zining bu haq kitobini qachon nozil qilgani muhim emas, unda nima deyilgani muhim, siz bu buyuk nomani allaqanday she’r yoki asar bilan solishtirmang, iltimos. Ular siz va men kabi bir yaratilmishning ijod mahsuli holos. Agar fikr qilsangiz shundan ham bilinadiki, Yaratganning bu nomasi xech qaysi davrda eskirmagan va eskirmaydi ham:
Alloh taolo aytadi: «(Ey Muhammad, alayhissalom), Albatta, Biz (Qur’on) bilan taqvo egalariga xushxabar berishingiz uchun va sarkash qavmni qo‘rqitishingiz uchun uni Sizning tilingizga oson-engil qilib qo‘ydik» (Maryam, 97-oyat mazmuni). Bu oyatning tasdiqiga aytish mumkinki, bugungi kunda milyonlab musulmonlar eng Buyuk Ilohiy Mo‘jiza bo‘lmish Qur’onni yoddan bilishadi. Alloh taolo Qur’oni karimni Muhammad, alayhissalom, orqali nozil etdi, Payg‘am-barimiz zimmalaridagi burchni a’lo darajada ado etdilar va u kishining vafotlaridan so‘ng ham Qur’on hidoyati, qonun-qoidalari, uslubi va ma’nolari bilan mudom barhayotdir. Mana, o‘n to’rt asrdan beri, Qur’oni karimning biror harfi ham o‘zgarmasdan turibdi. Alloh taolo aytadi: «Albatta, bu Eslatmani (ya’ni, Qur’onni) Biz O‘zimiz nozil qildik va, shubhasiz, O‘zimiz uni saqlaguvchimiz» (Hijr, 9-oyat mazmuni).
Vaqtlar o’tib so’zlarning ma’nolari o’zgarishi bu insonlarga xos xolat, ammo qarshi bo’lmasangiz oddiy bir misol keltirsam: “beshik” so’zi o’zbek tilida qachondan beri qo’llanilib kelyapti, u boshqa bir ma’noga o’tib ketgani yo’qku?
…Inglir ro’znomalarini va g’arbiy kashfiyotlarni tan olmas ekansiz…,(singlim jaxlga emas aqlga erk bering, men oldingi bildirgan fikrlarimda keltirgan ilmiy kashfiyotlarda, g’arb olimlarining hissalari bor, ammo ular topgan kashfiyotlar alal oqibat Qur’oni Karim oyatlaridagi ma’nolarni kasb etmoqda xalos). Men juda sizdan hursand bo’lar edimki, agar menga o’zingiz tariflaganday “…oddiy, toza odamalrni diqqatini o’ziga tortmaydigan ayellarni ustki kiym-boshi…”ga bitta misol keltirsangiz, u qanday kiyim bo’lishini. Shunda men sizga “Yopinchiq” haqidagi ilmiy ishim natijasini bildirar edim. 🙂
Siniylar va Shiyalar haqidagi misolingiz bizning muhokamamizdan yiroq mavzu va bu erda keltirishingiz sababini anglayolmadim. Ammo aytmoqchimanki, ba’zida oddiy bir qorindan talashib tushgan aka-uka bir biriga adovati bundanda ortiqroqdir. Xammasi nodonlik va jaholiyat mevalaridir. Siz bilan biz ilmsizlik ortidan xar-xil oqimlarga qo’shilib ketaverarkanmiz, o’rtadagi adovat xech qachon yo’qolmaydi, murosa yo’li esa, iymon, aql, ilm va amaldadir.
Avrat bu ayollar uchun qo’l va oyoqlar topiqlaridan boshlanadi hamda yuz ayollar uchun avrat emasligi Oyat va hadislar bilan sobit bo’lgan. Avratlarini berkitish mo’minlar uchun farz qilingan. Men, avrat joylarini chiroyli va to’la berkitib yurgan kishini yuzi ochiqligi uchun ayblolmayman ammo yuzini ham yopib yurgan ayolga, “nega yuzingni bekitib yuribsan, och uni” deb ham ayta olmayman, chunki uning taqvosidan qo’rqaman-ki, bu “Alloh taolodan buncha qo’rqmasang” qabilidagi gap bo’lib qolishi mumkin. Kechirasizu, men o’zimning gunohlarim uchun javob berolsam xam katta gap.
Xa, siz aytganday mening bilmim juda “chala”, va uning darajasini yolg’iz O’zi biladi. Men xali Qur’ondan saboq bera oladigan darajaga etganim yo’q, uni ozgina o’rganib shunga amal qilishga xarakat qilayotgan “tanqidchi”man holos. 🙂

24. Erkinoy - November 19, 2006

QALAMPIRJON,
Siz menga emas, balkim men sizga achinaman. Haqoratli so’zlardan va agrassiyadan nari turing. Siz yuqorida Quronni mukammal bilmasligingizni tan olibsiz. Tanqid qilishdan oldin Quronni ozgina emas, mukammal o’rganing!!!

25. maktub - November 19, 2006

Hurmatli Erkinoy yuqorida takidladim siz hissiyotga berilyapsiz.Jahl va agrassiya koproq sizda bulyapti.Insonga uz kamchiligini tan olish ayb hisoblanmaydi.Sizga ozgina maslahat ,agar olsangiz ,siz ham Quronga ozgin vaqt ajrating.SHunda hissiyotizni sabr bilan boshqarishga kuch topasiz deb uylayman

26. Qalampir - November 19, 2006

Yana bir bor assalomu alaykum xurmatli Erkinoy,
meni qur’on oyatlarini to’g’ri keltirishda hatoga yo’l qo’yganlikda ayblabsiz: – “…U kishi hatto Quronu karimadan to’g’ri misol keltirishda ham, sayt mehmonlarini tanqid qilishda ham ancha muncha hatolarga yo’l qo’ymoqdalar. Odamda mantiq degan narsa bo’lishi kerak…”
Isbotini keltiring?
Siz menga siz uchun qo’ygan savollarimga javob bering, gapni u yoq, bu yoqqa olib qochmasdan, agar haqiqatni oydinlatmoqchi bo’lsangiz.
Ba’zi ulamolar, yiruk islom olimlari, ayol kishini aksariyat qismini avrat deb ataganlar, hatto baland va chiroyli tovushini xam, ammo men sizga bularni gapirganim yo’q. Men ommaviy qilib Qur’oni Karimda nima deyilganini bayon qildim halos. Siz meni riyokorlikda ayblabsiz, riyo bu insonlar ko’rsin uchun qilingan amalga aytiladi. Nima men sizga bu erda keltirayotgan fikrlarim birov ko’rsin uchun qilinayotgan amalmiki, yoki odamlarga ko’z-ko’z qilivchi foydamiki edi menga bunday og’ir gunoxni taqamoqchi bo’ldingiz. Alloh xammamizni qalbimizni bilguvchidir.
Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo’yurmiz, bas, biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xantal (o’simligi) urug’idek (yaxshi yoki yomon amali) bo’lsa ham, o’shani keltirurmiz! Biz o’zimiz yetarli hisob-kitob qiluvchidirmiz. (Anbiyo, 47).
“…Haqoratli so’zlardan va agrassiyadan nari turing…”, kechirasiz, men bilmabman o’zingizni u kabi kishilar qatoriga qo’shib olishingizni va haqiqatda siz aytganday bir “Qadimdan qolgan maqol” esimga keldi: “Gap egasini topadi”. Agressiyani sizdan eshitib turibman, nima u?

…Siz yuqorida Quronni mukammal bilmasligingizni tan olibsiz. Tanqid qilishdan oldin Quronni ozgina emas, mukammal o’rganing!!!… Bu uchta undovingizdan keyin Janobi haq kitobini o’rganish uchun yanada mukammal sho’ng’isam ne ajab?
Xurmatli Erkinoy men sizni fikrlaringizni o’qib turib shu paytgacha o’ylab yurgan savolimga javob topganday bo’ldim. Nega avalgi va xozirgi xalq biror narsani tasvirlamoqchi bo’lsalar masallardan foydalanar ekanlar-a, degan savol paydo bo’lardi, endi bilsam o’rni kelganda bu xil masallar xam qo’l kelar ekan.
To’tiqush va Maymunlar masali.
Ittifoqo bir kuni maymunlar o’rmonda aylanib yurib bir daraxt kovagidan yaltiroq qurtni topib olishibdi va uni cho’g’ deb o’ylab unga puflay boshlashibdi. Xar qancha puflashsa xam undan uchqun chiqmas emish. Bu paytda ularning xarakatini kuzatib turgan daraxt shoxidagi to’tiqush, achinganidan maymunlarga qarata “Xoy maymunlar, bu cho’g’ emas, bu oddiy yaltiroq qurt, uni ming puflaganlaring bilan u yonmaydi” deb gapira boshlabdi. Ammo maymunlar e’tibor bermay yana puflayveribdilar. Shunda to’tiqush ularga yana tushuntirmoqchi bo’lib ularni oldidlariga tushib gapira boshlabdi. Maymunlar esa o’zlarini aqlli sanab bechora to’tiqushni o’ldirib qo’yishgan ekan.
Alqissa, nodonga gap uqtirish befoyda demoqchi bu masal.
Sevimli payg’ambarimiz (SAW) xam saxobalarni nodonlar haqida ko’p ogoxlantirgan ekanlar.

27. Erkinoy - November 19, 2006

Hurmatli Maktubjon,
Yahshi Quronni o’rganibsiz, lekin adolatni tan olishni emas. Meni og’zimni Quronda keltirilgan hikoyalar va hikmarlar bilan yopishga uringancha. Qalampirjon ham o’z kamchiliklarini tan olib. “AVRATINI OCHIB YURISHNI QO’LOVCHILAR ” degan gaplarini qaytarib olib, hatosini tan olib, kechirim so’ralsalar haqiqatga to’g’ri kelardi. Mana o’shanda bu odam haqiqatdan ham Quronni o’rgangan, Adolatni tan olaoladigan, yetuklik darajasiga erishgan, haqiqiy inson deb tan olardim. Adolatni tan olmas ekan, ularni o’qib, o’rganib kilometrlab yozayotgan gaplari yerda qolib ketmasdi va shu bilan birgalikda Quron kitobini va islom dinini ham obro’sini tushurmasdilar. O’shanda muqaddas kioblarda yozilgan hikoyalarni qurol qilib, gapini o’tkaza olmagan odamlarga nodonlar deb shama qilishlariga ham o’rin qolmasdi. Men uchun havotir olmang.

28. sher - November 29, 2006

Erkinoy, sizga qisqa va lo’nda javob:
Inson ko’zini yumib quyoshni ko’rmadim desa o’zini o’zi zulmatga g’arq etadi. Bu bilan Quyosh yo’q bo’lib qolmaydi. Mayli, siz bilganingizni qiling, agar oxitarda siz aytganingiz rost bo’lsa, (bunaqa bo’lmaslik 100 % kafolatini 124 ming paygambarlarning keltirgan bir birini tasiqlovchi isbotlari beradi (kamida)) hijobdagi ayollar ham hech narsa yutqazishmaydilar, aksincha, bu dunyoda ochiq-sochiq ayollardan ko’ra go’zal hayot kechiradilar. Agar, haqiqatda bu Alloh burug’i bo’lib, hisob kitob qilinsa, ana unda kim yutqazadi ?! Ikkala holatda ham baribir ustunlik o’z nafsigaga emas, Allohga itoat qilayotgan, o’z avratlarini berkitib yurgan ayollar tarafda emasmi??? Inson Haqiqatga tik boqmasdan kibr qilar ekan yoki kamida neytral zonada turib holislik bilan yondashmas ekan haqiqatni topa olmaydi.
Keyingi yana bir asosiy masala: BU masalaning hammasi bitta joyga borib taqaladi- bu IYMON dir. Sizga din to’g’risida ma’lumotni aniq kitoblardan O’qib tanishib chiqishingizni tavsiya etaman.

29. Erkinoy - November 29, 2006

Men uchun havotirlanmang. Omon bo’ling.

30. abdulloh - November 29, 2006

Hurmatli fikr bildirayotgan sayt mehmonlari, mana shu saytdagi fikrlarni qiziqib uqib borilsa deyarli hammasida Erkinoyni fikrlarini uqishimiz mumkin.Va yana bu qizga hech tushunib bulmaydi,uzlari hammaga turli maslahatlar beradilar ,lekin boshqalardan urganishni hohlamaydilar.Bu qiz bilan tortishib bahslashishni hech foydasi yuq.Yuqorida qancha uquvchilar chiroyli tarzda fikr almashmoqqa harakat qilganlar.Lekin natija bulmagach javob yozishmagan kurinadilar ,halqimizda kar uqqanini,kor korganini quymaydi degan maqol bejiz aytilmagan ekanligini isbotini shu qizni fikrlarida uqidim.Halqimizni atoqli qoshiqchisi Ikromjon Boronov harbiy sohadaym ishlaydilar.SHu inson qol ostidagi askar yigitlarga kop takrorlaydigan gaplari ;biz senlarni inson bulgin ,aqlingni ishlatgin deymiz.Sizlar yuq biz bu aqlni ishlatsak kamayib qoladi biz ………. bulamiz deb uz bilganingda qattiq talashasanlar derdilar.Erkinoyga ham ochiq fikr bilan yahshilikni eslatishni foydasi yuq, chunki bu qiz uz bilganidan qolmaydigan ,hayotni shu dunyodangina iborat deb bilguvchi qiz,yozuvlaridan shunday hulosa chiqarsa buladi.

31. Erkinoy - December 1, 2006

Hurmatli Abdulloh,
Har bir masalaga yoki muammoga o’z fikrimni bildiraman, nazorat qilgan yoki ko’rgan bilganlarimni aytaman halos. Lekin bu bilan odamalrni bo’gziga pichoq tiraganday qilib, meni aytganimni qilasanlar deb majburlamayman va majburlashni ham hohlamayman. Har kimni nima ish qilishi va qanday qaror qabul qilishi o’ziga havola. Buni ustiga meni asossiz haqorat qilgan, meni aybsizligimni tan olmagan, yana uni ustiga menga har hil yo’llar bilan najim qilib, har hil tahalluslar ostida aql, maslahat ham emas qo’rqitish yo’li bilan o’zini aytganini qildirishga urunayotgan shahslar bilan hech ham fikr almashmayman. Kim biladi o’sha Abdulloh, Sher, Qalampir, Talaba qiz, Maktub, Nisojon, Just Girl, Notanish, Samarqandlik eriga ikkinchi hoton olib berish uchun shahsan o’zi sovchikka borayotgan N…ostidagi shahs(ahmoq ayol yo’q o’z hohishi bilan eriga ikkinchi hotin olib beradigan) va Pokizalar balkim bitta shahsni qilayotgan ermagidir?.

Dunyodagi barcha pastkashlik, ifloslik, ikkiyuzlamachilik, kibr, g’arazgo’ylik, g’iybat, ko’rolmaslik qisqasi bor baloyu battarlardan Yaratganning o’zi asrasin sizni yoki sizlarni. Hudoyimni o’zi sizga yoki sizlarga insof va bag’ri kenglik ato etgay. Nima bo’lganda ham omon bo’linglar, tinch va osuda hayet kechiringlar. Hayer.

32. abdulloh - December 1, 2006

INSON UZI QANDAY FIKRLASA BOSHQALANI HAM HUDDI SHUNDAY TASAVVUR QILADI………….. DEMAK SIZ BIR UZINGIZ BIR NECHA INSON NOMIDAN FOYDALANISHINGIZ MUMKIN EKAN.SIZ HAM BAHTLI HAYOT KECHIRING

33. abdulloh - December 1, 2006

INSON UZI QANDAY FIKRLASA BOSHQALARNI HAM HUDDI SHUNDAY TASAVVUR QILADI………….. DEMAK SIZ BIR UZINGIZ BIR NECHA INSON NOMIDAN FOYDALANISHINGIZ MUMKIN EKAN.SIZ HAM BAHTLI HAYOT KECHIRING

34. Аноним - December 4, 2006

Ассалому алайкум Азизлар!
Сайт оркали Сизлар билан куришиш насиб этган экан, мана бугун бир ойдан кейин имкониятим булиб яна сайтга кирдим.
Мавзунинг долзарблиги, укишлилиги мени яна баъзи бир мулохазаларимни баён этишга ундади, ва мен бундан хурсандман. Ёзилган барча фикрларни укидим. Баъзи фикрлардан узимга хулоса чикардим, баъзиларидан “Мен нохак эмасман” деган фикрга келдим. Мени койил колдиргани Qalampirнинг фикрлари булди дейишим мумкин, хакикатдан хам, у киши билимдон, укимишли инсон эканлар. Лекин…
Лекин Таксир, сиз билан мениг фикрларим купда тугри келмас экан, муболагага жуда уста экансиз!
” …баъзи хадисларда “Одамлар эътиборини тортишдан, улардан ажралиб туришдан сакланинг” дейилган (afsuski, siz noto’g’ri tushunibsiz. Yarim yalang’och tana o’ziga e’tiborni jalb etadimi yoki aksimi?).” Таксир, мен одамлар ярим ялонгоч юришсин демадим. 🙂
” …Метрода бир аёл кетяпти, юзи деярли ёпик хисоби, кулини фотихага очиб, пичирлаб дуо укиб кетяпти(Sizningcha qanday ketsinlar, avratlarini ochib, duo o’rniga behayo so’zlarni so’zlasinlarmi, shunda atrofdagilar beparvo ketarmidi???).”
Буни каранг, Таксир, сиз шу ерда хам муболагани котирибсиз, “хар ишда уртамиёналик яхши, хатто динда хам” деб уйлайман, мен уша аёл авратини очиб, бехаё сузлар айтиб кетиши керак эди демадим. 🙂
“…Бир танишим аёлларга суяги йукрок, очикрок айтадиган булсак, юрадиганрок (Qarang, ta’rifni. Bundaylar bilan tanish bo’lish, ularni fikri bilan o’rtoqlashish joizmidi o’zi?).”
Кечирасизу, нима деб таърифлашим керак эди, агар бошка вариантингиз булса айтинг. Негадир менинг косир аклимга бошка суз келмапти, ундан ташкари, танишим шунака одам экан, бу дегани, мен унинг фикри билан уртоклашаман дегани эмас, ва мен бундай деганим хам йук. Агар дустим алкаш булса, ва ёки юрадиган булса, бу менинг ундан кечиб кетишимга асос була олмайди. 🙂
“Агар етимларга адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, ўзингизга ёққан аёллардан иккитами, учтами, тўрттами никоҳлаб олинг. Агар адолат қила олмасликдан қўрқсангиз, биттани (олинг) ёки қўлингизда мулк бўлганлар билан (кифояланинг). Мана шу жабр қилмаслигингизга яқинроқдир”
Таксир, мен бундай адолатдан кура, бир хотин билан яшаб, фарзандларим уртасида адолатли инсон булиб колишдек “адолатсизликни” маъкул кураман. Тугри, агар шароитим булганида болалар уйидан бола олиб бокишни хам куп бор уйлаб курганман, лекин иккинчи, учинчи ёки туртинчи хотинни эмас. 🙂
“…Менинг аёлим, замонавий, керак пайти шим киядиган (албатта, белини очиб юрадиган эмас) аёл. Менга унинг хижоб кийиб юриши маъкул эмас, ва у шуни лозим курганда хам, мен бунга рухсат бермайман (ammo biling, hatto hayvonlar ham o’z juftini qizg’onadi. Rashk – iymondandir).”
Таксир, ким айтди сизга, мени хотинини рашк килмайди деб, уша кишига айтиб куйинг, номаъкул бузокнинг гуштини епти! 🙂 Вахоланки, кушнимнинг хотинимга “Ассалому алайкум кеннойи” дейиши, менинг рашк килишимга асос була олмайди, рашк деганларининг хам чеки, чегараси булади. “Рашк-иймондандур” деб хотинимни укам билан хол-ахвол сурашишига карши булсам, бу менинг иймонли мусулмон эмас, иймонсиз жохил эканлигимдан дарак бермайдими?! 🙂
“Аноним hali ham o’z fikrlari qaysi ekanligini topolmay halaklar- „Лекин, тугрисини айтадиган булсак, купчилик шариат конунлари эскирган…“ „Менинг ёзган „Шариат конунлари эскирди” деганим“, „… лекин, мен шахсан бу фикрда коламан.“ Ammo sal pastroqda „Мен шариат конунлари бутунлай эскирган деган фикрдан мутлако йирокман.“ deb yozmoqdalar.” Сиз хаксиз, мен уз фикримни аник баён килиб бера олмаган эканман, демокчи эдимки, “Хамма шариат конунлари хам эскирган демокчи эмасман, лекин хозирги даврга тугри келмайдиган, маънан уз кучини омма орасида йукотиб бораётган ва йукотганлари хам бор” Узр Таксир, бундан кейин аникрок гапиришга харакат киламан.
“… Мен, алхамдулиллох, мусулмонман. Лекин бу хакикатни инкор этишга мажбур этмайди. Эскирган шариат конун-коидалари хакида етакчи дин пешволари хам гапиришган. (Iltimos, shu eriga o’sha ulamolarning hech bo’lmasa bittasini ismi sharifini keltirsangiz).” Буни карангки, мен бу ерда хам нохакман, айбим, шу гапни гапирган кишининг исми шарифини эслаб кололмаганим.
“To’xtang shu erda, kim yaratgan edi, zamondosh, bu qonun qoidalarni??? Yaratgan emasmi?! Oddiy bir nutfa (o’sha zamonaviy til bilan aytganda – “sperma”) – endi o’zini Yaratganini qonunlarini eskirgan deb turibdimi? Unda yaponlar axmoq ekanda, insonni tanasi chirib bitganda ham qoldiq-tuproqda ma’lum bir zarrachada hayot belgisi qolishini aniqlagan, unda axmoq ekanda mashxur okeanshunos Kusto dengizlarni bir biriga qo’shilmasligini bilgach iymonga kelgan, unda axmoq ekanda o’sha zamonaviy „xozirgi tehnologiyalar“ bilan xomilani ona bachadoniga qachon mustaxkam o’rnashishini mashaqatlar bilan aniqlab, isbotini bundan bir necha asr oldin nozil bo’lgan qur’ondan topgan hozirgi zamon olimlari???)”
Йук таксир, мен ахмок эканман, бу хакда укимабман, бундан кейин насиб этса укиб оларман, лекин сиз айтган бу гаплар нафакан Куръонда, Инжилдаям, Тавротдаям ёзилган.
“Anonim yozadilar: … Лекин, бизнинг тасаввуримиздаги фикрлаш хам, биз учун замондир (zamondosh, qaerdan olib yozayapsiz „fikrlash bu zamon“ ekanligini).” Келинг Таксир, мендек бир акли косир бандага “замон ва макон” тушунчаси хакида тушунтиринг, сизнингча, замон бу нима?! Яна билиб куйингки, менимча, биз замондош эмасмиз, сиз илгор ривожланган тинч осуда чет элда яшайсиз, мен булсам, “колок” осиёда, уруш курган одамман, ха-ха, мен ватан учун кулимга курол олиб, динни никоб килган юртфурушларга карши урушганман!!!
“…Хар хил фикрлаш, тасаввурлар ва дунёкарашларимиз карама-каршилиги, уз замонамиз узгарганидан далолат беради ва утмиш, бугун, келажак хакида мушохада юритишга мажбур этади (ha, oldingi zamonlarda hozirgidan farqli ravishda odamlar fikri bir biriga shunday mos kelavergan.:-)).” Асло, олдинги замонда хам фикрлар карама каршилиги туфайли урушлар, боскинлар, кон тукилишлари булиб утган.
“…Кани бормикан бир мард, “замон оллохники” деб кул ковуштириб турган. Хамма хам замона зайли билан иш юритяпти. Уйимизда ейишга нонимиз булмасаю, кучада “мен бойваччаман, кулим, хохласам ойга етади” деганимиз билан корнимиз туймайди. (Siz u, qo’l qovushtirib turgan. Haqiqatda „zamon Allohniki“, buni ertalab inidan och qorin bilan uchib chiqib ketayotgan va qaytishida qorni to’q qaytib kelayotgan, baholanki xech kim unga don sepib kutib turmagan, „aqlsiz“ musicha ham sizdan yaxshi biladi).” Яшанг, аклсиз мусича булган нарсан, баъзи “аклли” инсонлар тушунмаётирлар. Менга келадиган булсак, хавотир олманг таксир. Мен бола-чакмни бокиш учун халол булган хеч бир ишдан тоймайман, керак булса бировнинг хожатхонасини тозалайман, лекин оилам бировдан кам булмаса бас!!! 🙂
” Alqissa men bu yozganlarimdan hafa bo’lmaysizlar degan umiddaman, zero, Anonim yozganlariday „Танкиддан ва ёки билдирилган карши фикрдан асло хафа булиш керак эмас, аксинча, айтилган гапни одамлар укиганидан, уз фикрини билдирганидан хурсанд булиш керак“.” Таксир, сиз менинг хафа булганимни курдингизми? Мен юзимда табассум билан уз мулохазаларимни ёзяпман, хафа деган нарсани уша айтганим тогларда оч колиб, совукдан калтираб, ёлгиз автоматимга суянганимда унутиб юборганман, факат сиз хафа булмасангиз бас!!! 🙂

Азизларим, мен уз фикримни бировга сингдириш, ёки бошкаларни узимга эргаштириш деган максадни танлаганим йук, асло!! Мен уз фикримни ёздим холос, хар кимга хам мустакил фикр берсин!
Саломат булинглар!!!

35. abdulloh - December 5, 2006

Assalomu-alaykum hurmatli anonim sizga bazi savollarim bor edi.Agar malol kelmasa ,sizningcha rashk nima? Islom dini va uning asosi bulgan kitobi Quroni Karimni boshqa dinlardan farqi va boshqa kitobiy hukmlardan uzga tarafini nimada korasiz? Sizda rashk tushunchasi borku lekin avval sahiylik qilasizmi,yani ayolongiz shim kiyib bemalol qomatini begona erkaklarga korsatib yuraveradi siz bunga qarshi emassiz lekin uzingizda rashk tushunchasi bor deb uylaysiz,ayolingizni nimasini qizgonasiz unda? Siz vatanpurush deganda kimlarni tushunasiz? Siz Allohni Kitobidagi hukmlarga isyon qilayapsizmi ,unga buyinsungan insonlargami? {yani Allohning Kitobida aytilgandek kop hotinlik bulib adolat qilishdan qorqib }uylanmaslikni ma’qul korasizmi yoki Alloh ta’oloni bu hukmini yomon korib qarshi bulasizmi? Va eng asosiysi siz uzi musulmonlik davo qilasizmi yoki “vatanpurush islomiylar “bilan kurashlarda musulmonligindizni ham uldirganmisiz biror musulmonga uq otayotgan vaqtingizda?

36. Erkinoy - December 5, 2006

Voy voye abdulloh,

Men ham shim kiyib yuraman. Bu bilan men erkaklarga qomatimni ko’rsatib maqtanaman deganim emas, maqtanishni ham hohlamyman, agar maqtansam ham nima bo’libdi? Shim bilan shimni farqi bor va uni qanday qiyishni ham farqi bor. Bizni O’zbekistonda ayellar ko’p shim kiyishmaydi. Kamdan-kam kiyishadi. Aksincha ,yahshi bichib kiyilgan shim ayelni noo’rin nigohlardan himoya qiladi. Va shim ishlash, yugurish va chaqqon harakat qilish uchun juda qulaydir.

Menga juda ham bir kulguli(bahtsiz) voqeani eslatdingiz. Meni bitta hijob kiyadigan dugonam bor. Bechora ayel o’z turmush o’rtog’ini o’zi tanlamagan, shuni hohlamasa ham, hijob kiyib, uyida to’rta bolani tug’ib utiribdi. Eridan zir-zir yuragi yorilib ketgidek qo’rqadi. U bechora men bilan zo’g’a eridan yalinib yolvorib har zamonda kinoga borardi. Endi esa yo’q. Bir kuni eri bilan kinoga borganida, filmda bir yosh aktyerni ko’rib ” Voy juda go’zal ekan bu aktyer va juda yahshi o’ynarkan” deb aytgani uchun. O’zingiz tasavur qiling, u bechorani eri shundan buyen har kuni uni ekrandagi aktyerning soyasiga, yani suratiga rashk qilib qattiq urarkan va hatto shallaqi deb ham haqorat qilarkan. Sizningcha rashk chunaqangi bo’lishi kerakmi??? Siz uni erini haqiqiy musulmon hisoblaysizmi???

Bilasizmi abdulloh, men hali turmush qurmaganman, agar siz uchun mana shunday odamlar haqiqiy musulmon bo’lsa,
men musulmonligimdan kechib boshqa bir dinga o’tganim yahshi va hech qanday dinga tegishli bo”lmagan, lekin sog’lom fikr yuritadigan inson bilan turmush qurishni afzal ko’raman.

Hamma narsa meyorida bo’lgani ma’qul.

Sizdan faqat bitta ilmos, menga to’tiqushdan Quroni karimdan suralarni takrorlab aytib berguncha, miyangizni ishlatib o’z fikringizni bayen qiling.

Omon bo’ling.

37. Qalampir - December 5, 2006

Assalomu alaykum xurmatli zamondoshlar, millatdoshlar va hususan Anonim,
men bu saytga ushbu mavzu haqida yozilgan fikrlarni o’qiganimdan keyin, ayniqsa siz kabi millatdosh, dindosh zamondoshlarimiz bilan fikr almashishga kirgan edim xolos. Bu erda ko’tarilgan mavzu etarlicha dolzarb. Chunki bu erda keltirilgan ko’ngil og’ritar ba’zi fikrlarni o’zga millat, din vakillaridan eshitish menga unchalik ta’sir qilmagan bo’lardi, ammo afsuski…
Xa, xurmatli Anonym, siz aytganday men xam bu erga o’z fikrlarimni birovga majburan singdirish uchun yozganim yo’q, faqat meni qiynagan savollar asosini shu erlarda ko’rayotganim ular haqida fikr bildirishga majbur etdi holos.
Bir tanishim kuyinib savol bergan edi – “nima uchun islom o’zini haq din ekanligini butun dunyoga isbotlab berayotgan bo’lsada, islom davlatlari bunchalik parokanda, rivojlanish past?”, deb. Anglashimcha, bu o’zimmizni hatti harakatlarimiz va qilayotgan amallarimiz natijasi ekan. Islom davlatlari o’rnak bo’lgan davr bilan xozirgi davr odamlari e’tiqod va amallari o’rtasida yer bilan osmoncha farq ko’raman. U payt bilan xozirgi payt insonlari o’rtasida bir o’xshshlik xam bor. Bu -qo’rquv. Ammo shunisi qiziq va achinarliki, u davr odamlari hudodan va e’tiqodda adashib qolishlikdan qo’rqqan bo’lishsa, bu zamon odamlari haqiqatni bilib qolishdan, bexos o’z xayoliy dunyolaridan ayrilib qolishdan qo’rqishadi. Bilmadim bu kabi ko’rgulik bizlarga qachondan, qay tariqa kelib qolgan. Ammo shunisi aniqki, qachon biz o’z-o’zimizni tagimizni kovlash, chox qazish, birovni g’iybat qilish, ko’rolmaslik, fitna, aldamchilik, buzuqlik, faxsh ishlarga ruju qo’yish kabi illatlardan voz kechmas ekanmiz va to’g’ri yo’lni tanlamas ekanmiz bizdan keyingi kelayotgan avlod bizdan ko’ra battarroq tanazzulga yuz tutadi, Yaratgan o’zi saqlasin. Qalbimizda iymon bor deb maqtanamiz, ammo shu iymonimzga dushman bo’lgan shayton xar laxza, kechayu kunduz tinim bilmay uni bizdan olish uchun xarakat qilayotganini esdan chiqaramiz. Uning qo’ygan tuzoqlari bilan bemalol o’ynashamiz. Shayton otamiz xazrati Odam va onamiz Xavoni ularga o’z avratlarini ko’rgazish orqali maqsadiga – ularni jannatdan quvilishlariga erishdi. Shu tufayli bu avrat masalasi juda nozik masalaki, payg’ambarimiz (SAW), ayollarni shayton tuzoq sifatida ishlatishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Shu tufayli o’z avratlarini chiroyli tarzda yopgan singil, opa va onalarimizni nogaxon ko’rib qolsam, beixtiyor dilimdan samimiy – “Alloh rozi bo’lsin” degan fikr o’tadi. Ularni iymonlari go’zal, e’tiqodlari go’zal, xayolari go’zal. Alloh nasib etsa oxiratlari go’zal.
Endi menga atalgan sizni savollaringizga kelsak, baxoli qudrat javob berishga xarakat qilaman.
1) “…Бир танишим аёлларга суяги йукрок, очикрок айтадиган булсак, юрадиганрок (Qarang, ta’rifni. Bundaylar bilan tanish bo’lish, ularni fikri bilan o’rtoqlashish joizmidi o’zi?).”
Кечирасизу, нима деб таърифлашим керак эди, агар бошка вариантингиз булса айтинг. Негадир менинг косир аклимга бошка суз келмапти, ундан ташкари, танишим шунака одам экан, бу дегани, мен унинг фикри билан уртоклашаман дегани эмас, ва мен бундай деганим хам йук. Агар дустим алкаш булса, ва ёки юрадиган булса, бу менинг ундан кечиб кетишимга асос була олмайди.
Xurmatli Anonim, men bir narsaga xayronman, qachondan beri bizda yomon illatlarga ega odamni bunday ta’riflash odat bo’ldi? Agar biror illatga „-roq“ qo’shimchasini qo’shib yuborsak go’yoki u illat egasi sal oqlanganday tuyiladi. Fikrim isboti marxamat: „aldamchi“-„aldamchiroq“, „o’g’ri“ – „o’g’riroq“ va hokazo. Qolaversa, „yuradiganroq“ bu „yuradi“ni ma’nosida va bu so’z haqiqatda „zinokor“ ma’nosini beradi. „Suyuqroq“ xam adashmasam shu ma’noda. Siz bu sifatlar egasi bo’lgan tanishingiz fikri bilan aynan o’rtoqlashganingizni o’zingizni fikringiz tasdiqlamoqda: „…айтишича, аёл унга: “Агар ниятингиз булса, яширинча никох укитамиз, кейин бемалол учрашиб юришимиз мумкин” деган. Мана сизга динни “хурмат” киладиган, хижоб кийган айлнинг гаплари.“ Ohiridagi xulosangiz sizniki bo’lmasa edi deb umid qilganim bilan bo’lmayaptida. Odatda bizni dinimiz qonun qoidalari bo’yicha biror odamni biror illat bilan ayblashdan oldin 4 ta guvoh keltirilar edi. Siz u oshnangizni gapiga ishonibsizu, guvohlarni so’ramabsizda. Bilsangiz kerak, ayblovchi guvohlar keltirilmasa bu tuhmat sanalib tuhmatchiga had uriladi, ya’ni rosa tavbaga tayantiradigan qilib 40 darra uriladi. Bu paytda uruvchi tuhmatchiga xech xam rahm etmasligi kerakki, bu uni astoydil tavbasiga tayantirishi uchun. Endi hulosa chiqaravering,siz aytayotgan „ba’zi eskirgan shariat qonunlari“ haqida. Biz ularni eskirganga chiqaraveramiz, oqibatda tuxmat, ig’vo kabi illatlar keng tus olib jazosiz qolib ketaveradi. Rivojlanish o’rniga bir birimizni ostimizga suv quyaveramiz. Imom Buhoriydan bir voqeani misol keltirsam, bu inson shunday obro’ga qanday erishganligini bilib yoqa ushlaysiz. U odam hadislarni to’play turib sahih hadisga faqat o’ta ishonchlilarinigina olar ekanlar. Xatto, u hadis aytilgan odamlar o’nta ketma-ketlikni tashkil qilgan bo’lsada, qiynalib 10- sini topib borganlarida, odamlardan shu odam iymon keltirgandan keyin bir joyda bir marta yolg’on gapirgan edi deb eshitsalar, izlariga qaytib ketar ekanlar. Sahobalar bilan anavi tanishingiz o’rtasidagi farqni solishtiringu, endi haqiqatni aniqlashda ishonchni rolini tasavvur eting.
2) “Таксир, мен бундай адолатдан кура, бир хотин билан яшаб, фарзандларим уртасида адолатли инсон булиб колишдек “адолатсизликни” маъкул кураман. Тугри, агар шароитим булганида болалар уйидан бола олиб бокишни хам куп бор уйлаб курганман, лекин иккинчи, учинчи ёки туртинчи хотинни эмас.“ Asli tushungan bo’lsangiz islomning adolati shu oyatda ham ko’rinib turibdi. Alloh nazarda tutgan bu boradagi adolat qila olishlikdan nafaqat siz balki men xam qo’rqaman. Shunga men xam hozircha bittayu bitta bilan umr kechirib turibman. 🙂
3) “Менга унинг хижоб кийиб юриши маъкул эмас, ва у шуни лозим курганда хам, мен бунга рухсат бермайман.” Siz bir musulmon sifatida ayolingizni e’tiqodi oshib borishiga to’sqinlik qilishingiz nimasi?. Men bir misol aytsam sizga, meni ayolim hijob kiymas va oddiy ro’mol o’rab yurar edi xolos. Men uni hijob kiyishga majbur xam qilmaganman, ammo chin dildan, uni hijobga kirishini ich ichimdan istar edim. Ittifoqo bir kuni u bozorga o’ziga kiyim olib kelish uchun ketdi. Qaytib kelgandan keyin gaplashib turgan paytimizda birdaniga “dadasi, men bozorda bir chiroyli hijobni ko’rdim, olmoqchi bo’ldim, ammo bir ayol unga xaridor bo’lib turgan ekan, u olib ketdi, men hijob bo’lmasa ham xamma yog’i hijob qadar yopiq kiyim olib keldim” dedi. Baholanki, men unga hijob haqida gapirmagan edim. Mening shu damdagi quvonchimni tasavvur xam qilolmaysiz. Bu Yaratganning menga ato etgan yana bir in’omi edi.

4)”Вахоланки, кушнимнинг хотинимга “Ассалому алайкум кеннойи” дейиши, менинг рашк килишимга асос була олмайди, рашк деганларининг хам чеки, чегараси булади. “Рашк-иймондандур” деб хотинимни укам билан хол-ахвол сурашишига карши булсам, бу менинг иймонли мусулмон эмас, иймонсиз жохил эканлигимдан дарак бермайдими?!“ Men bu javobingizni o’qib ukangiz qo’shningiz ekanda degan xulosaga keldim. 🙂 To’g’ri rashkni xam chegarasi bor, ammo zamondoshlarimiz ichida rashkni oxirgi chegarsi tugul boshlanishiga kelolmayotganlar xam borda, shunisi alam qiladi.

5)“Хамма шариат конунлари хам эскирган демокчи эмасман, лекин хозирги даврга тугри келмайдиган, маънан уз кучини омма орасида йукотиб бораётган ва йукотганлари хам бор”. Bunaqa emasda Anonim, axir kelishdikku aniq gapirishga, ya’ni o’zingiz yozishingiz bo’yicha “Узр Таксир, бундан кейин аникрок гапиришга харакат киламан.”. Qani fakt, qaysi bir shariat qonuni eskirdi, zamonga mos kelmay qoldi? Tuxmatchiga atalgan jazomi, yoki zinokor va o’g’rilarga mos hadlarmi? Bilaks, bu zamon odamlari shariat qonunlariga ko’z yummoqdalar xolos. Bu esa ularni eskirdi deyishga asos bo’lolmaydi. Shoir aytganlariday “Do’ppi yo’qdir boshga loyiq yo, Bosh qolmadi do’ppiga loyiq…” Do’ppi bozorda to’lib yotibdi, xoxlagan razmerda, ammo do’ppiga loyiq bosh qolmaganligi aniq. 🙂
Yaratgan esa o’zining dinini, din bo’lganda ham so’nggi haq dinini quyidagicha ta’riflaydi: “…Бугун сизларга динингизни комил қилдим, неъматимни бенуқсон, тўкис қилиб бердим ва сизлар учун (фақат) Исломни дин қилиб танладим…”(Moida, 3). Komillik deganda men vaqt kelib eskiradigan narsani tushunolmayman.
6) “…лекин сиз айтган бу гаплар нафакан Куръонда, Инжилдаям, Тавротдаям ёзилган.” Xamma iymon keltirgan insonlar bu aytayotgan kitoblaringiz yagona Allohdan ekanligini bilishadi, ammo ularning eng so’ngisi Qur’oni Karimda ta’kidlanishicha oldingi qavmlar o’zlariga tushirilgan kitoblarga o’zgartirish kiritganlar. “Уларнинг иймонга келишларига орзуманд бўласизми (эй мўминлар)? Ҳолбуки улардан бир гуруҳи Аллоҳнинг каломини эшитадилар, сўнгра, уни англаб етганларидан кейин билиб туриб ўзгартирадилар.” (Baqara, 75). Endi ayting men qaysi manbaga tayanganim maqul?
7) „Таксир, мендек бир акли косир бандага “замон ва макон” тушунчаси хакида тушунтиринг, сизнингча, замон бу нима?! Яна билиб куйингки, менимча, биз замондош эмасмиз, сиз илгор ривожланган тинч осуда чет элда яшайсиз, мен булсам, “колок” осиёда, уруш курган одамман, ха-ха, мен ватан учун кулимга курол олиб, динни никоб килган юртфурушларга карши урушганман!!!“ Zamon bu sizu biz yashab turgan payt, yani vaqt, makon esa, shu voq’elik qaerda bo’layotganligini bildiradi. Sizni men to’la qonli zamondosh deya olishimga asos borligini endi anglagandirsiz. Makon xaqida xam, qo’rqmang, siz kechirgan voq’ealar meni boshimdan xam o’tgan va men chet elda safar munosabati bilan yashab turibman xolos. Urushda qatnashgan bo’lsangiz men sizga xurmatimni bildiraman, ammo o’tmishda Vatan uchun qariyb 4 yil qon kechib jang qilgan, jang qilganda xam begona yurtlarda kurashgan insonlardan bu taxlit “urush ko’rgan odamman” qabilidagi gapni eshitmagan edim. Ulardan majburan xam bu xaqida ma’lumot ololmaganman.

Qisqasi, hijob masalasi deb shuncha fikrlar almashindi, ammo bu kabi muammo sanalayotgan narsalarning ildizi o’zimizda, ilmsizlik, amalimiz yo’qligida deb o’ylayman. Ilm olish o’rniga o’yinlar, oldi qochdi filmlar, bexayolik targ’iboti bo’lmish seriallar (xa, ularni zamirida ochiqdan ochiq ko’rinmasada, go’yo o’zga millat an’anasi ko’rinishida bizlarga kirib kelmoqda) bular bizni faqat qoloqlik, qaramlik botqog’iga boshlaydi xolos.

38. abdulloh - December 5, 2006

(boshqa mehmonga nisbatan tanqidiy gaplar olib tashlangan – AB)

39. abdulloh - December 5, 2006

(boshqa mehmonga tegishli tanqidiy gaplar olib tashlangan – AB)

40. Erkinoy - December 6, 2006

shahsiyatga tegishli gaplar olib tashlangan – AB

41. abdulloh - December 6, 2006

Yaqin nima? Yaqin qiyomat. Yaqinroqchi? O’limdir albat. Ajab nima? Tug’ilgan go’dak. Ajabliroq? Foniyni Sevmak. Shirin nima? Farzand, arjumand. Shirinroqchi? Tanda issiq jon. Mehribon kim? Otam, volidam. Mehribonroq? Yaratgan Egam. Go’zal nima? Odamzod shakli. Go’zalroqchi? Allohning Vasli. Lazzat nima? Nafsni qondirmoq. Lazzatliroq? Jannatga kimoq

42. Аноним - December 8, 2006

Ассалому алайкум Азизлар!
Ассалому алайкум Qalampir!
Авваламбор сизнинг олдингизда узримни баён этмокчиман. Мен бахс бахонасида анчайин кизишиб кетганимни сезмабман, бунинг учун бошим ерга таккудек даражада таъзим этиб узр сурайман! Сизнинг сузларингиздан кейин купчилик масалаларда нохак эканимни тан олишга мажбурман. (Мажбурман дейишимнинг маъноси, эркак киши учун айбини тан олмоклик улимдан мушкул эканини жуда яхши биласиз)
Хар холда бировнинг кунглига озор етказиш нияти менда йук эди ва булмайди хам.
Энди бахсалашётган мавзуимизга келсак, Сиз айтганингиздек, мен фарзандларим уртасида адолатсиз ота булиб колишдан жудаям куркаман, биз отам рахматликни хеч качон ёмон ахволда курмаганмиз, улар хакида ёмон гап эшитмаганмиз, уларни дунёдаги энг яхши инсон деб хисоблаганмиз. Барчамиз уларга ухшашга харакат килиб келганмиз, шунинг учун, фарзандларим мен хакимда ёмон уйлашларини, мени ёмон ахволда куришларини истамайман, менинг ниятим, фарзандларим ва аёлим учун хамма вакт идеал оила башлиги булиб колиш. Шундай экан, мен купхотинлиликни ута огир мажбурият эмас, уз карамогимда булганлар учун АДОЛАТСИЗЛИК деб тушунаман. Бу албатта менинг фикрим. Хуш, агар менинг иккинчи хотиним булганида (оллох узи асрасин) фарзандларим ва аёлимнинг кунглига бу нарса заррача хам ботмайди деб ким кафолат бера олади. Шахсан мен 100% аминман, уларга бу холат ёкмайди, юзимга айта олишмаганда хам, бу хакида бир умр уйлашга мажбур булишади. Бу инсон психологияси, уни узгартириш мумкин, лекин бу бандасининг кулидан келадиган иш эмас.
Аёлимнинг иймони хакида гапирадиган булсам, худога шукр, оллохдан кейинги уринда хотин учун эр туради деб хисоблайдиган, уйга нон сотиб олиш учун хам мендан рухсат сурайдиган аёл. (мен ундан хеч качон хисобот талаб килмайман, бу унга одат булиб колган, “Эрнинг рухсатисиз килинган садака хам, эрга нисбатан хиёнат” деб хисоблайди)
Унинг шим кийиши менга маъкул, яна унутмангки, ёрилиб кетгудек таранг кийиладиган шим билан, кенг килиб тикилган,
“деловой” костюм шимнинг фарки бор 🙂
Баъзи шариат конунлари эскирган деган гапни мен осмондан олиб ёзмадим, кайсидир бир газетада, кайсидир бир шариат пешвоси: “Баъзи шариат конунлари хозирги кунда уз ахамиятини йукотиб бормокда” деганини укиган эдим, афсуски, бу кайси газета, ким айтаганини эслай олмадим, шу баробарида, бу фикрга кушилишни маъкул курдим.
Bir tanishim kuyinib savol bergan edi – “nima uchun islom o’zini haq din ekanligini butun dunyoga isbotlab berayotgan bo’lsada, islom davlatlari bunchalik parokanda, rivojlanish past?”, deb. Anglashimcha, bu o’zimmizni hatti harakatlarimiz va qilayotgan amallarimiz natijasi ekan. Islom davlatlari o’rnak bo’lgan davr bilan xozirgi davr odamlari e’tiqod va amallari o’rtasida yer bilan osmoncha farq ko’raman. U payt bilan xozirgi payt insonlari o’rtasida bir o’xshshlik xam bor. Bu -qo’rquv. Ammo shunisi qiziq va achinarliki, u davr odamlari hudodan va e’tiqodda adashib qolishlikdan qo’rqqan bo’lishsa, bu zamon odamlari haqiqatni bilib qolishdan, bexos o’z xayoliy dunyolaridan ayrilib qolishdan qo’rqishadi. Bilmadim bu kabi ko’rgulik bizlarga qachondan, qay tariqa kelib qolgan. Ammo shunisi aniqki, qachon biz o’z-o’zimizni tagimizni kovlash, chox qazish, birovni g’iybat qilish, ko’rolmaslik, fitna, aldamchilik, buzuqlik, faxsh ishlarga ruju qo’yish kabi illatlardan voz kechmas ekanmiz va to’g’ri yo’lni tanlamas ekanmiz bizdan keyingi kelayotgan avlod bizdan ko’ra battarroq tanazzulga yuz tutadi.
Менимча, буларнинг сабаблари бизнинг динга кур- курона берилишимизнинг окибати деб уйлайман, хар холда хамма ишда, хатто динда хам, уртахоллик булгани маъкулмикан. Агар шу кетишимиз булса, Рим Папаси Бенидикт XVI нинг Германияда айтган гапларини тасдиклаган булмасмиканмиз? (Оллох узи кечирсин!)
Яна бир бор узр сураган холда Аноним
Саломат булинг!

43. Qalampir - December 9, 2006

Assalomu alaykum xurmatli Anonim,
fikrlaringiz ikki qirg’oqqa borib kelyapti, sizni qaysi qirg’oqda turganingizni bilib bo’lmaydi, o’rtada xam emassiz. Men o’z fikrlarimda dinga ko’r ko’rona ergashish degan g’oyani qo’llaganim yo’q. Men bizni kim yaratgan va nima uchun yaratgan bo’lsa shuni tan olib unga to’la bo’yin sunaylik demoqchiman. Siz Islom dinini tan olib turib uning mukammaligi va go’zalligini ko’rolmagan ekansiz, siz aytayotgan o’zga din vakilining fikri qanday bo’lsin. Shaxsan men uning bu fikrlarini o’sha dinga amal qiluvchi oddiy omma orasida qanchalik tanqidga uchraganini guvohi bo’ldim. Ular buni “tentaklik bilan aytilgan fikr” deb atashdi. Bu erda meni fikrimni o’qiganlarga va meni o’ta dindor yoki din arbobi deb atayotganlarga shuni ma’lum qilmoqchi edimki, men xam aniq fan yo’nalishida xizmat qiladigan bir xizmatchiman. Oilam xam baxtiyor, islom diniga ko’r-korona emas tushunib, bilib, xar bir detallarigacha muxokama qilib amal qilamiz. Bu muxokama xech vaqt yaratganning bu hukmi to’g’ri, bunisi noto’g’ri degan holatga bormaydi. Biz birinchi o’ringa uning HAQdan ekanligini qoyamiz.
Sizga xam salomatlik tilayman

44. Erkinoy - December 12, 2006

Bu fikrim faqat yosh hotin qizlarga yo’llangan.
Iltimos erkaklar yoki o’zlarini alloh yo’lida hizmat qiluvchi deb biluvchi shahslar, bu yerda mening aytgan fikrlarimga komentariyalaringni keragi yo’q, bu faqat ayellarga tegishli.

Qadrli ayellar haq-huquqlaringni, machistlarga qo’llaringdan bermanglar. Har qanday shahsalr sizlarni o’zlarini ertaklari bilan qo’rqitib ro’mol bog’lashlaringni, hijob va undan keyin esa niqob kiyishlaringni, keyin esa uylaringdan chiqmasliklaringni, chiqsanglar ham bir oila a’zolaring bilan birga bo’lishlaringni yo bo’lmasa uylaringda ko’milib o’lishlaringni hohlashadi.
Bu yerda muammo shundaki, faqt musulmon dinida emas balkim barcha dinlarni tarihini kelib chiqishini kuzatsangiz, ularni hammasi erkaklar tomonidan yozilgan, yani erkak payg’ambarlar tomonidan. Ular uchun din orqali ayellarni boshqarish juda oson. Nega tarihda bitta ham ayel payg’ambar chiqmagan va u ham din yoki bir din yo’nalishini yaratmagan? Agar bir nima deb o’z haqliginzni real faktlar bilan isbotlamoqchi bo’lsangiz, sizga ertaklar aytib berib, javob berishdan bosh tortishadi. Har qanday dinni olmang uning tarihida va qonun qoidalarida chalkashliklar va qrama-qarshiliklar talaygina. Oddiy misol islom dinida, “ayelni aziz” deb bilishadiyu, lekin u ayel huddi gunohkor odamday ayel bo’lgani uchun niqob, yo bo’lmas qop kiydirishga har-hil ertaklaru hikoyalar bilan majburlashadi. Nega islom dinini qoidalarini targ’ib qilayetgan shahslarni o’zlari qop kiyib olishmaydi? Ahir ular ham erkaklarku? Biz ham ularning g’o’zlaligiga va qomatlariga rom bo’lib gunohkor bo’lib qolishimiz hech gap emasku? Aslini olganda ayel islom madaniyatida juda pastki pog’onada turadi va bu bekorga emas. Chunki islom dini avvalambor o’zbek payg’ambari emas, balkim arablar tomonidan yozilgan. Shuni demoqchiman-ki arablarda, umuman arab madaniyatida ayellarni oilada qadim-qadimdan umuman roli yo’q bo’lgan. Ular faqat ovqat pishirib, bola tug’ib o’tirish analarida qadim-qadimdan mavjud. Ular ko’pincha ayellarga “Sen ayelsan, og’zingni yopib o’tir, sening fikringni keragi yo’q” deb behurmat qiladilar. Hozirgi kunda ham bu alomatlatlar mavjud. Aslida erkaklar ayellardan juda qo’rqishadi va shu bilan birgalikda ayellarga muhtojdirlar. Ming afsuski, ko’pchiliklar ayellarni ihtiyerlarini o’z qo’llariga olishganidan keyin o’zlarini juda ham muhim deb bilishadi. Qadrli ayellar hudoga ishonish, toza, pokiza va tinch hayet kechirish yahshi, lekin safsataboz, riyokor, machist va o’z maqsadlariga erishish uchun hech narsadan toymaydaigan tili o’tkir nuhsalardan ehtyot bo’linglar. Ayellar, sizlar gunohkor emassizlar va hech qachon niqob kiymanglar!!!

45. mastura - December 13, 2006

Assalomu-alaykum Hurmatli Erkinoy opa sizdan iltimos din va uning hukmlari haqida fikr bildirayotganingizda uylabroq yozing.Man ham yosh qizman endigina 14 yoshni qarshiladim .Alhamdulillah niqob ham hijob ham kiyaman.Lekin uyda komilib dunyodan behabar utirib qolmaganman.Qolaversa mening uranishimga ota-onam qarshilik qilishgan hali yoshsan deb ,men Allohni hukmlarini keltirib berganimdan keyin rozi bulishgan.Niqobli ayollar siz uylagancha ongsiz omi bulmaydilar.Ihtiyorlarini ham hech kimga berib quymaydilar.Sizga dinni asl mazmun va manosini tatib rohatlanishdek bahtni hohlamas ekansiz boshqa dinga e’tiqod qilib yashovchi insonlarni tahqirlamang.Endi savollarizga kelsak opajon oz qoldi barcha savollaringizni hisob kunida yaratganga berasiz.Uzingizni shunchalar buyuk deb bilsangiz.

46. Erkinoy - December 13, 2006

Hurmatli singiljon,
Fikrlarimni o’ylab yozaman, osmondan olib emas. Haqiqatdan ham uyda o’tirib ham qolganga o’hshamaysiz, aqilliligingiz ham juda yahshi ko’rinib turibdi. Shunday ekan, sizdan iltimos, o’zingiz harakat qilib ko’ring yosh bo’lsangiz ham savollarimga javob berishga, ularni javobini osonlikcha Yaratganni bo’yniga yuklab qo’ygancha.
Omon bo’ling.

47. mastura - December 13, 2006

Hurmatli opaginam siz qanday qabul qilasiz bilmadim-ku lekin men shu yoshimda davrimizning nufuzli oliygohlaridan birida tahsil olaman.Lekin sizning savollaringizga aminmanki qullarida 4-5 ta diplomi bulgan olimlar ham javob bera olmaydilar.CHunki paygambarni nima uchun erkaklardan tanlanishi kop kitoblarda asoslab berilgan ,lekin siz bu asoslarni ertak deb qabul qilasiz .SHuning uchun bunday iddaolarga tulib -toshgan savollaringizni Yaratganga saqlab quyganingiz maqul.CHunki dunyo va olam ,undagi borliq mavjudot egasi nima uchun din ishlarini umuman hamma ishlarda ham sardorlikni erkaklarga topshirganini bandasi har qancha harkat qilmasin javob topa olmaydi.Va aqli bor inson hech qachon yaratgan bilan tortishuvga chorlovchi bunday bemani savollarga javob qidirib vaqtini utkazmaydi,vaqtini bekorga isrof qilib.

48. ummuDavud - December 16, 2006

Китоб ва Суннатдаги муслима аёлнинг ҳижоби

الإهداءإلى كل من رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً ورسولاً إلى كل من ارتفعت بالإسلام فوق الهوى إلى ابنة خديجة وأسماء وسمية إلى كل فتاة التزمت كتاب ربها تلاوةً وتدبراً وعملاً إلى كل فتاة وضعت تحت قدميها الشعارات البرَّاقة والخادعة من دعاة التحلل والفجور
إلى كل فتاة تريد سعادة الدنيا والآخرة

Бу рисола Муҳаммад Носируддин Албоний раҳимаҳуллоҳ қаламига мансуб. Унда сиз азиз опа-сингилларга муслима аёлнинг либосини қандай бўлиши, унинг шартлари ва у тўғрисидаги уламолар фикрлари баён қилинади. Бу рисола туфайли Аллоҳ Таоло розилигига эришиш ва жаннатдаги олий мартабалар эгаси бўлишни Ул Зотдан илтижо қиламиз!

Bu risola Muhammad Nosiruddin Alboniy rahimahulloh qalamiga mansub. Unda siz aziz opa-singillarga muslima ayolning libosini qanday bo’lishi, uning shartlari va u to’g’risidagi ulamolar fikrlari bayon qilinadi. Bu risola tufayli Alloh taolo roziligiga erishish va jannatdagi oliy martabalar egasi bo’lishni Ul Zotdan iltijo qilamiz.

Ҳижоб шартлари

1. Истисно қилинган ўринлардан ташқари баданнинг барчасини ёпиши;
2. Безалган бўлмаслиги;
3. Ичи кўринмайдиган даражада қалин бўлиши;
4. Тормас, кенг бўлиши;
5. Атирланган, хушбўй бўлмаслиги;
6. Эр киши либосига ўхшамаслиги;
7. Кофирлар либосига ўхшамаслиги;
8. Шуҳрат либоси бўлмаслиги.

Hijob Shartlari

1.Istisno qilingan o’rinlardan tashqari badanning barchasini yopishi;
2. Bezalgan bo’lmasligi;
3. Ichi ko’rinmaydigan darajada qalin bo’lishi;
4. Tormas, keng bo’lishi;
5. Atirlangan, xushbo’y bo’lmasligi;
6. Er kishi libosiga o’xshamasligi;
7. Kofirlar libosiga o’xshamasligi;
8. Shuhrat libosi bo’lmasligi.

1-шарт шарҳи

Аллоҳ Таоло “Нур” сурасининг 31-оятида марҳамат қилади:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1-shar sharhi

Alloh taolo ”Nur” surasining 31-oyatida marhamat qiladi:
Ma’nosi: ”(Ey Muhammad), mo’minalarga ayting, (ularga qarash halol bo’lmagan narsalarga qarashdan) ko’zlarini pastga tushirsinlar, (halol bo’lmagan qilmishlardan) jinsiy a’zolarini saqlasinlar, ko’rinib qolgan tomonlardan (ya’ni yuz va kaftlardan) tashqari ziynat o’rinlarini ko’rsatmasinlar, ro’mollari bilan(boshlari, bo’yinlari va) ko’kraklarini yopsinlar. (Ular) erlari, otalari, erlarining otalari, bolalari, erlarining bolalar, aka-ukalari, aka-ukalarining bolalari, opa-singillarining bolalar, (o’zlari kabi mo’mina) ayollari, cho’rilari, ayollarga behojat, shahvati yo’q kishilar yo avratini bilmaydigan yosh bolalardan boshqa kishilarga ziynat o’rinlarini ko’rsatmasinlar. Hamda bekitgan ziynatlari bilinishi uchun oyoqlari bilan (yerni urib, ovoz chiqarib) yurmasinlar. Barchangiz Allohga tavba qilinglar, ey mo’minlar, shoyad najot topsangizlar”. (Ya’ni tavba qilsangizlar, albatta nahot topasizlar. Qur’on oyatlaridagi ”shoyad” so’zi ”albatta”, ”shubhasiz” ma’nolarini anglatadi.)

Маъноси: “(Эй Муҳаммад), мўминаларга айтинг, (уларга қараш ҳалол бўлмаган нарсаларга қарашдан) кўзларини пастга туширсинлар, (ҳалол бўлмаган қилмишлардан) жинсий аъзоларини сақласинлар, кўриниб қолган томонлардан (яъни юз ва кафтлардан) ташқари зийнат ўринларини кўрсатмасинлар, рўмоллари билан (бошлари, бўйинлари ва) кўкракларини ёпсинлар. (Улар) эрлари, оталари, эрларининг оталари, болалари, эрларининг болалари, ака-укалари, ака-укаларининг болалари, опа-сингилларининг болалари, (ўзлари каби мўмина) аёллари, чўрилари, аёлларга беҳожат, шаҳвати йўқ кишилар ё авратини билмайдиган ёш болалардан бошқа кишиларга зийнат ўринларини кўрсатмасинлар. Ҳамда бекитган зийнатлари билиниши учун оёқлари билан (ерни уриб, овоз чиқариб) юрмасинлар. Барчангиз Аллоҳга тавба қилинглар, эй мўминлар, шояд нажот топсангизлар”. (Яъни, тавба қилсангизлар, албатта нажот топасизлар. Қуръон оятларидаги “шояд” сўзи “албатта”, “шубҳасиз” маъноларини англатади.)
Аҳзоб сурасининг 59-оятида Аллоҳ Таоло Пайғамбари Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламга бундай марҳамат қилади:
Ahzob surasining 59-oyatida Alloh taolo Payg’ambari Muhammad sallallahu alayhi wa sallamga bunday marhamat qiladi:
….
“Эй пайғамбар, жуфтларингиз, қизларингиз ва мўминларнинг аёлларига айтинг, устларига ёпинчиқларини ёпсинлар! Уларнинг тезроқ танилишлари ва озорланмасликлари мана шу (туфайлидир). Аллоҳ мағфиратли ва раҳмли бўлган зотдир”.

”Ey payg’ambar, juftlaringiz, qizlaringiz va mo’minlarning ayollariga ayting, ustlariga yopinchiqlarini yopsinlar! Ularning tezroq tanilishlari va ozorlanmasliklari mana shu (tufaylidir). Alloh mag’firatli va rahmli bo’lgan zotdir”

“Биринчи оят зийнатнинг барчасини ёпиш вожиблигига ва бегона кишилар олдида зийнатнинг бирон ўрнини очмасликка равшан далилдир. Фақат аёллардан беихтиёр очилиб қолса, зарари йўқ. Мана шу очилиб қолган ўрнини ёпишга аёллар шошилсалар, гуноҳ бўлмайди”, дейди Ҳофиз Ибни Касир ўз тафсирларида.
“Кўриниб қолган томонлардан ташқари зийнат ўринларини кўрсатмасинлар” ояти тўғрисида Ибни Аббос розияллоҳу анҳумо айтадиларки: “Юзи ва кафтларидир”.

”Birinchi oyat ziynatning barchasini yopish vojibligiga va begona kishilar oldida ziynatning biron o’rnini ochmaslikka ravshan dalildir. Faqat ayollardan beixtiyor ochilib qolsa, zarari yo’q. Mana shu ochilib qolgan o’rnini yopishga ayollar shoshilsalar, gunoh bo’lmaydi”, deydi Hofiz Ibni Kasir o’z tafsirlarida.

”Ko’rinib qolgan tomonlardan tashqari ziynat o’rinlarini ko’rsatmasinlar” oyati to’g’risida Ibni Abbos roziyallahu anhumo aytadilarki: ”Yuzi va kaftlaridir”.

Барча уламолар айтадиларки, ҳар бир намозхон намозида авратини ёпиши вожибдир. Аёл киши эса намозида юзи ва кафтларини очади, бундан бошқа ўринларини ёпиши вожиб. Билагининг ярмигача очилиб қолишини Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам аёл кишига рухсат бердилар. Аёлнинг юзи ва кафтлари аврат бўлмагани учун ҳам намоз ўқишида очиб ўқийди. Агар аврат бўлганида эди, очиш ман қилинарди.

Barcha ulamolar aytadilarki, har bir namozxon avratini yopishi vojibdir. Ayol kishi esa namozida yuzi va kaftlarini ochadi, bundan boshqa o’rinlarini yopishi vojib. Bilagining yarmigacha ochilib qolishini Payg’ambar sallallahu alayhi va sallam ayol kishiga ruxsat berdilar. Ayolning yuzi va kaftlari avrat bo’lmagani uchun ham namoz uqishda ochib o’qiydi. Agar avrat bo’lganida edi, ochish man qilinardi.

Аёлнинг юзи ва кафтлари аврат эмаслигига Абу Довуднинг Оиша розияллоҳу анаҳодан қилган ривояти ҳам далил бўлади. Оиша айтадиларки, Асмо бинти Абу Бакр юпқа кийимда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам олдиларига кирганида, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ундан юз ўгирдилар, сўнг: “Эй Асмо, аёл киши балоғатга етганидан кейин уни мана бу ўринлардан – юз ва кафтларига ишора қилдилар – бошқасининг кўриниши тўғри бўлмайди” деб айтдилар. (Бу ҳадис исноди бир неча йўллар билан қувватланган.)

Ayolning yuzi va kaftlari avrat emasligiga Abu Dovudning Oisha raziyallahu anhodan qilgan rivoyati ham dalil bo’ladi. Oisha aytadilarki, Asmo binti Abu Bakr yupqa kiyimda Rasululloh sallallahu alayhi va sallam oldilariga kirganida, Rasululloh sallallahu alayhi va sallam undan yuz o’girdilar, so’ng :”Ey Asmo, ayol kishi balog’atga yetganidan keyin uni mana bu o’rinlardan – yuz va kaftlariga ishora qildilar – boshqasining ko’rinishi to’g’ri bo’lmaydi” deb aytdilar. (Bu hadis bir isnodi bir necha yo’llar bilan quvvatlangan.)

Яна Абу Довуд саҳиҳ йўл билан Қатодадан ривоят қилади, пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам бундай дедилар (маъноси): “Қизбола балоғатга етганида унинг юзи ва қўлининг бўғинигача бўлган ўриндан бошқа ўринларининг кўриниши тўғри бўлмайди”. (Хулоса: Аёл кишининг юзи ва кафтларини аврат ё авратмаслиги тўғрисида уламолар қадимдан турли фикрлар билдириб келишган. Баъзи кимсалар юз ёпиш диндан эмас каби ғаройиб гапни ҳам айтишган. Албоний раҳимаҳуллоҳ юқоридаги икки оятни баён қилиб ҳамда жуда кўп саҳиҳ ҳадислар келтириб айтадиларки: “Аёл киши юзини ёпиши афзал, лекин вожиб эмас. Юз ва кафтларни очиш шариатда ҳаром эмас, балки рухсатдир”. Албоний сўзлари қандай чиройли сўз эканига имкони борлар у кишининг “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,” китобига мурожаат қилсалар қониққан бўлардилар. Таржимон изоҳи.)-

Yana Abu Dovud sahih yo’l bilan Qatodadan rivoyat qiladi, payg’ambar sallallahu alayhi va sallam bunday dedilar (ma’nosi):”Qizbola balog’atga yetganida uning yuzi va qo’lining bo’g’inigacha bo’lgan o’rindan boshqa o’rinlarini ko’rinishi to’g’ri bo’lmaydi”. (Xulosa:Ayol kishining yuzi va kaftlarini avrat yo avratmasligi to’g’risida ulamolar qadimdan turli fikrlar bildirib kelishgan. Ba’zi kimsala yuz yopish dindan emas kabi g’aroyib gapni ham aytishgan Alboniy rahimahulloh yuqoridagi ikki oyatni bayon qilib hamda juda ko’p sahih hadislar keltirib aytadilarki:”Ayol kishi yuzini yopishi afzal, lekin vojib emas. Yuz va kaftlarni ochish shariatda harom emas, balki ruxsatdir”. Tarjimon izohi.).

2-шарт шарҳи
(Безалган бўлмаслиги)

“Нур” сурасининг оятида Аллоҳ Таолонинг сўзи бундай эди: “(Мўминалар) зийнатларини кўрсатмасинлар”. Мана шу оят устки кийимини ҳам ўз ичига олади. Агар устки кийим зийнатли бўлса, эр кишилар назарини жалб қилади. Яна Аллоҳ Таоло “Аҳзоб” сурасининг 33-оятида бундай дейди: “(Эй пайғамбар аёллари) уйларингизда қарор топингиз (беҳожат ташқарига чиқиб кетмангиз) ҳамда (Исломдан) аввалгилар (нинг табарружи) каби табарруж қилмангиз”.
Хитоб пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам аёлларига қилинган бўлса-да, барча мўминаларни ўз ичига олади. Аёл киши эр кишининг шаҳватини уйғотадиган нарсаларни, яъни зийнат, безаклари ва ёпиши вожиб бўлган ўринларини очишига табарруж дейилади. Бундан маълум бўладики, аёл кишининг устки кийими безалган бўлмаслиги керак. “Аёл киши зийнати, кийими остидаги тилла ва маржон каби тақинчоқларининг кўриниши, мушку анбарлар билан ўзини хушбўй қилиб кўчага чиқиши табарружга кириб, бу туфайли унга лаънат ёғилади. Бундай аёллар тўғрисида пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам бундай дедилар (маъноси):
“Дўзахни кўрдим, қарасам, унинг кўпчилик аҳли аёллар экан”. (Бухорий ва Муслим ривоятлари). ……. дейди Заҳабий раҳимаҳуллоҳ.
Бу ўринда шуни қайд этмоқ лозимки, агар аёл кишининг устки либоси оқ ё қора рангдан бошқа бўлса, зийнатли дейилмайди. Баъзилар тушунчаси мана шундай. (Оқ ва қорадан бошқа рангли устки кийимлар ҳам шариатда жоиз.) Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бу борадаги ҳадислари (маъноси): “Аёлларнинг атири шуки, ундаги ранг кўрилади, ҳиди эса сезилмайди”. Яна Қосим ривоятида: “Оиша эҳромли бўлганида сариқ кийим кияр эдилар”, дейилган. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бошқа аёллари ҳам сариқ ва қизил кийим кийганликлари тўғрисидаги ривоятларни ҳам Албоний раҳимаҳуллоҳ келтирадилар.

3-шарт шарҳи
(Ичи кўринмайдиган даражада қалин бўлиши)
Агар аёл кийимининг ичи кўринса, аврати ёпилган дейилмайди, балки бундай аёл фитнаси ва зийнати зиёда бўлади. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтадиларки:
(Маъноси) “Умматимнинг охирида кийимли яланғоч аёллар бўлади. (Уларнинг) бошларидаги (сочлари туя ўркачи) каби йиғилиб кўтарилган бўлади. Уларга лаънат айтинглар, чунки улар лаънатланган аёллардир”.
Ибни Абдулбарр айтадиларки: “Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам жасадни гавдалантирадиган даражада тор кийинадиган аёлларни назарда тутдилар, улар номига кийинган, ҳақиқатда эса яланғочдирлар”. Бундай қилмиш энг катта гуноҳлардан биридир, дейди Ибни Ҳажар Ал-Ҳайтамий. Шунинг учун уламолар: “Жасадни гавдалантирмайдиган даражада авратларни ёпиш вожиб бўлади”, деб айтадилар.
4-шарт шарҳи
(Тормас, кенг бўлиши)

Кийимдан мақсад фитна олдини олишдир. Бу мақсад кийим кенг бўлганда ҳосил бўлади. Тор кийим жасадни ёпса-да, уни ёки баъзи аъзоларини гавдалантириб туради ва эрлар кўзига шакллантиради. Бундай қилмиш қанчалар бузғунчилик келтириши маълумдир.
Усома бин Зайд айтади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ўзларига Диҳятул-Калбий ҳадя қилган қалин қибтия (қавм номи) либосларини менга кийдирдилар. Мен эса уни аёлимга кийдирдим. Шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам менга: “Сенга нима бўлди, қибтия (либосини) киймаяпсан?” дедилар. Мен: “Аёлимга кийгизган эдим” дедим. Ул зот: “Аёлингга айт, унинг остидан гилола (жасад гавдаланмаслиги учун кўйлак остидан кийиладиган кийим) кийсин, чунки мен унинг суяклари ҳажми сифатланиб қолишидан қўрқаман” дедилар”. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бу буйруқларини бажариш вожиб бўлади. Юқоридаги ҳадисдан яна шу маълум бўлдики, устки кийимнинг ранги эмас, балки жасадни сифатламаслиги таъкидланмоқда. Аёл киши намоз ўқишида ҳам ичи кўринмайдиган ва жасадини сифатламайдиган кийим кийиши лозим. Тор ҳижоб киядиганлар Аллоҳ Таолодан мағфират сўрасинлар, бу қилмишларини такрорламасинлар ва қуйидаги ҳадисни эсласинлар (маъноси):
“Ҳаё билан Иймон бир-бирига боғланган нарсалардир. Агар улардан бири кўтарилса, иккинчиси ҳам кўтарилади”, дедилар пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам.

5-шарт шарҳи
(Атирланган, хушбўй бўлмаслиги)
Аёл киши уйидан ташқарига чиққанида атир сепмаслиги тўғрисида кўп ҳадислар ривоят қилинган. Улардан:
Абу Мусо Ал-Ашъарий айтадилар: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бундай дедилар: “Қайси бир аёл хушбўйлик сепиб бир қавм олдидан ўтганда улар унинг ҳидини сезишса (ёки умуман ҳидини билдириш учун кўчага атир сепиб чиқса) шу аёл зинокор бўлади”. (Исноди ҳасан ҳадис.)

6-шарт шарҳи
(Эр киши либосига ўхшамаслиги)
Аёл киши либос кийганда ё бундан бошқа ўринларда ўзини эр кишига ўхшатса, унга лаънат ёғилади. Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади, айтадиларки (маъноси): “Аёл кийимини киядиган эркакни ва эркак кийимини киядиган аёлни лаънатладилар”. Яна Абдуллоҳ бин Умар розияллоҳу анҳумодан ривоят қилинади, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар:
(Маъноси) “Уч тоифа бор. Улар жаннатга кирмайди ва Қиёмат Кунида Аллоҳ уларга назар солмайди: ота-онасига оқ бўлган киши, ўзини эр кишига ўхшатувчи аёл ва даюс”. Бугунги кунимиз либосига назар солиб айтамизки: аёл киши костюм ё шим кийиши мумкин эмас. Агар бу кийимлар туфайли аврати яхши ёпилса ҳам. Чунки юқоридаги асосларга кўра, ҳижобидан мақсад қандай бўлса ҳам, аёл авратини ёпса бўлди эмас, балки эрлар либосига ўхшамаслиги керак.

7-шарт шарҳи
(Кофиралар либосига ўхшамаслиги)
Шариат шуни талаб қиладики, мусулмонлар – ҳоҳ эркак, ҳоҳ аёл бўлсин – ибодат қилишларида, байрам нишонларида кофирларга ўхшаб қолишдан ва кофирларга хос бўлган либосларни кийишларидан тийилишлари лозим. Афсуслар бўлсинки, бугунги кунда кўпчилик мусулмонлар, ҳатто баъзи Ислом хизматчилари ва илм аҳллари ҳам жоҳилликлари сабабли, ё хоҳишларига берилиб, ёҳуд тўғри йўлдан оғиб Европа кофирларига эргашиб кетишди. Натижада бу қилмиш мусулмонларни хор, заиф ва бегоналар улар устидан ҳукмрон бўлиш сабабларидан бирига айланди. “Бир қавм, то ўзини ўзгартирмагунича (яъни маъсиятларни тарк этмагунича), Аллоҳ уларни ўзгартирмайди (уларга барака ва салоҳият бермайди ва уларга золиму фосиқларни раҳбар қилишда давом этади)” (Раъд-11). Агар улар буни билишганида эди. Бу муҳим бир қоидадир. Шуни билиш керакки, бу қоиданинг далиллари Китоб ва Суннатда жуда кўпдир. Суннат бу қоидани ҳар доим баён қилиб келади. Шунга тааллуқли оятлардан бири “Ҳадид” сурасининг 16-оятидир:
(Маъноси) “Иймон келтирган кишиларга Аллоҳнинг зикри ва ҳақ (Қуръон)дан нозил бўлган нарсалар учун қалбларнинг қўрқиши ҳамда илгариги китоб берилган к и м с а л а р к а б и б ў л м а с л и к л а р и н и нг вақти келмадими? (У китобийлар, яъни яҳуд ва насоролар оралари билан пайғамбарларининг ораси) узайиб кетиши сабабли уларнинг қалблари қотиб кетганди ва уларнинг кўпчилиги фосиқлардир”.
Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Ким ўзини бир қавмга ўхшатса, бас, у ўшалардандир”, деб қаттиқ огоҳлантирдилар.

8-шарт шарҳи
(Шуҳрат либоси бўлмаслиги)

Одамлар орасида машҳур бўлишни мақсад қилиб дунёси ва зийнати билан фаҳрланган ҳолда нафис кийим кийишга ёки ўзини зоҳид қилиб кўрсатган ҳолда ўта паст кийим кийишга шуҳрат либоси дейилади (Шавконий раҳимаҳуллоҳ сўзлари).
Ибни Умар розияллоҳу анҳумодан ривоят қилинади, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бундай дедилар (маъноси): “Кимки бу дунёда шуҳрат либосини кийса, Қиёмат кунида Аллоҳ унга хорлик киймини кийгизиб, у кийимга олов ёқади”. Яъни у кимса дунёда шуҳрат либоси билан ўзини ажратиб юргани учун Аллоҳ Таоло ҳам уни Қиёмат кунида мана шу каби азоб билан бошқалардан ажратади.

Мана шу ўринда ҳижоб шартлари тўғрисида рисола ниҳоясига етди. Ҳар бир мусулмон кишига аёли ва қўли остидаги аёлларга мана шу шартларни таълим бериши ҳамда мана шу шартларга риоя қилган ҳолда кийим кийдириши вожиб бўлади. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтадиларки:
كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته
(Маъноси) “Ҳар бирингиз раҳбарсиз ва ҳар бирингиз қўл остидагилардан масъулдир”.
Аллоҳ Таоло айтади:
(Маъноси) “Эй иймон келтирган зотлар, ўзларингизни ва аҳлларингизни ёнилғиси одамлар ва тош бўлган дўзахдан қутқариб қолинглар…” (Таҳрим-6).

Аллоҳ Таоло буйруқларига итоат қилиб қайтарганларидан парҳез қилиш тавфиқини Ул Зотдан сўраб қоламиз!

49. Qalampir - December 16, 2006

Alloh rozi bo’lsin!

50. Аноним - December 16, 2006

Ассалому алайкум азизлар! Мен бу масалага кайтмокчи эмас эдим, лекин…
Мен аввалдан узр сурайман, баъзи гапларим купчиликка огир ботиши мумкин.
Мен алхамдулиллох мусулмонман, лекин, менга хеч качон диний илмлардан хеч ким таълим бермаган, ва мен “худо йук, булмаган, ва булмайди хам” деб укитиладиган замонда, яъни “совет мактаби”да таълим олганман.
Оллох насиб этган экан, мана, бемалол намоз укиладиган, хар ким уз эркига эга булган даврда яшаяпмиз.
Куйидагиларни укиб маълум булмокдаки, аёл киши турган битгани, яъни бошидан оёк аврат экан. Хуш, оилам, бола чакам деб яшайдиган, лекин иши жамоат орасида булган аёл нима килиши керак?! Эри дунёни тарк этиб, такдир такозоси билан ёш болаларини бокиш зиммасига тушган аёлчи?!
Азиз опа-сингилларимиз мени тугри тушунишар деб умид киламан. Аёлнинг тузилиши, эркак кишидан анча фарк килади, хуш, гавда тузилишини, купчилик орасида ишлайдиган аёл нима килиб яширсин, ёки, бош-оёк уралиб юрсинми?
Балким, чет элда, бокувчиси булмаган аёл ва болаларига тулов, яъни “компенсация” тулашар, лекин бу нарса Узбекистонда йук. Бутун бошли оиланинг ягона бокувчиси булган аёл нима килсин?! Очидан улсинми, ёки, пинхона танасини пулласинми, агар бунга эътикоди йул куймасачи????? Хуш, бунга нима дейсиз. Тугри, олдинги замонда аёллар ишламас, хамма огирлик эркаклар зиммасида, тул колган аёлларнинг ташвиши, утиб кетган эрларининг ака ва укаларининг зиммасида эди, хозирчи, уз рузгоридан ортмаётган ака-укалар ёрдам беришмасачи?? Балким бунга нисбатан бирор жавобингиз бордир?!
“Афсуслар бўлсинки, бугунги кунда кўпчилик мусулмонлар, ҳатто баъзи Ислом хизматчилари ва илм аҳллари ҳам жоҳилликлари сабабли, ё хоҳишларига берилиб, ёҳуд тўғри йўлдан оғиб Европа кофирларига эргашиб кетишди.”
Мен бу гапнинг маъносини тушунишга кийналяпман, ким айтди сизларга “Европа ахолиси, ёки исломдан бошка динга эътикод килганлар кофир” деб? Озгина уйлаб гапирсангиз буларми эди!
Минг бор узр, агар кунглингизга тегадиган гапларни айтаган булсам, лекин, оллох инсон деб аталмиш бандаларини яратганда, уларнинг бу даражада ривожланиб кетишини, вакти келиб яратганига ухшашни хохлаб колишини, ва хатто, бу мансабга даъво килишини хам хисобга олган булса керак, булмаса, инсоният бу даражада ривожланмас, сунъий, яъний “клонлаштириш” даражасида инсон яратиш фикрига бормас эди.
Балким бу гапларим учун мени айбларсиз (тугрисина айтсам, бу турган гап) лекин ХАКИКАТни ва АДОЛАТни хам унутмаслик керак!!!
Саломат булинглар!!!

51. dilorom - December 16, 2006

Anonym aitgan gap to’ppa to’g’ri. Bu saitni namozhonlar, chet elga chiqib ketgan dindorlar garovga olib olganga ohshaidi. Sahifa mualliflari, sizlarga iltimos diniy targibot uchun bu yerga kirib, bizga Qur’on oyatlarini oqishga harakat qilayotgan ba’zi erkaklar ovozlari biz, ayollarnikidan, balandroq bo’lib ketayapti. Ularga sahifangiz maqsadlarini, uni avvalom bor hotin qizlar oz ortasida fikr almashuvi uchun ochganingizni eslatib qoysangiz, ularni tartibga chaqirsangiz. Diniy targibotini oldinga surish uchun boshqa islom diniga bag’ishlanga mahsus sitelar bor.
Hurmat ila Dilorom

52. Ozoda - December 16, 2006

Anonimning gapiga qushilaman. Quronni talkin qilish bandalarga qolgan, va har kim uzining talqinini qilaveradi.
Qani, biz ayollardan suraylik – kim uzini muslima hisoblaydi-u, lekin hijob kiyishni istamaydi. Menimcha bu kupchilik bulardi.

Va nega biz ayollar bizga erkak qaramasin deb uz badanlarimizni berkitib yurishimiz kerak?

Agar erkak ayolga tashlanaman desa, u niqob kiygan bulsa ham baribir tashlanaveradi. Zurlash hollari aytilimish islomiy mamlakatlarda G’arbdan kura kup uchraydi. Faqat bu bechora ayollar borib arz qilishmaydi…

Hullas, niqob kiyish kiymaslik ayolga bog’lik bulish kerak, erkaklarga emas.

53. talaba qiz - December 19, 2006

Yuqoridagi 2 fikr egalarini fikrlarini biroz qullab sayt hodimlaridan iltimos qilardim.Maqola berishdan avval sayt uquvchilari asosan uzbek ayollari ekanligini hisobga olib,mentalitetimizdan chiqmagan holda maqolalar berilsa yahshi bulardi.CHunki din kimga qanday bilmadimku ,lekin kopgina uzbek oilalari uchun juda muhim omil.SHuning uchun hohlaysizmi yuqmi har bir diniga befarq bulmagan inson u dindormi yoki yuqmi qatt’iy nazar uni uz bilganicha himoya qiladi.CHunki inson aziz narsasini horlatib tomoshabin bulib turmaydi.Demak dinini himoya qilish uchun inson bulishni uzi kifoya ,shartmas dindor bulish.SHunday ekan shahsiyatga keguvchi bunday maqolalar boshqa berilmasa bas olam guliston

54. Dusmat - December 25, 2006

salom ! ahli sayt singillar va opalar sizlar Muhamad akani maslihatiga quloq solingizlar, agar shunga yaxshilab ahmiyat bersangiz juda ham foida qilasiz deb oylayman .

55. erkinoy - January 4, 2007

Salom Mastura,

Hurmatli singiljon sizni bunaqanggi javobingizni juda yahshi qabul qilaman va hayron bo’lmayman ham. Sizni yoshingizni, jinsingizni, qayerda o’qishingizni umuman nima qilishingizni menga zarracha ham ahamiyati yo’q. Meni savolimga javob berish uchun olim bo’lish shart emas. Ertak bo’lgandan keyin, ertakni ertak deb aytadilar. Oddiy insonlarni ilohiylashtirib ularni aytganlariga, analiz qilmasdan ko’r-ko’rk’orana sig’inish va ishonish g’irt ahmoqlikdir. Singiljon qadim-qadimdan turli tuman urushlar va bosqinchiliklar tufayli hayet juda og’ir bo’lgan. Ayel kishi, shu tufayli erkaklarni yordamiga muhtoj bo’lgan. Erkaklar jismonan ayellarga nisbatan baquvvat va kuchli bo’lganlari uchun ular har doim podsholik va payg’ambarlik o’rinlarini hech qachon yo’l bermaganlar. Lekin ba’zan ayellar o’zlarini zukkoligi va aqilliligi bilan davlat ishlarida va janglarda muhim hal qiluvchi rol o’ynagalar. Oddiy misol o’rta osiyoda yashab o’tgan bizni qaddim-qadim onalarimizdan biri qo’rqmas, dovyurak Tumaris. U bundan 26 asrlar oldin O’z halqini va vatanini eron bosqinchisi Dorodan saqlab qolgan. U payti sizni Muhammadingiz ham, islom dini ham mavjud bo’lmagan. Bundan tashqari ko’pgina olima ayel, va davlat arboblari o’rta-osiyo tarihida ko’pgina o’tgan. Hozir esa, sharoit umuman boshqacha. Zamon va sharoit o’zgardi. Ko’p ayellar mustaqil hayet kechira oladilar. Zamonaviy ayellar erlariga yuk bo’lib, ularni mooshlariga qarab o’tirmaydilar. Balkim o’z nasibasini o’zlari topaolish aqli va qobiliyatiga egalar. Shu bilan birgalikda ho’jalikni ikkita kishi totrsa erkakga va ayelga ham oson bo’ladi.

“SHuning uchun bunday iddaolarga tulib -toshgan savollaringizni Yaratganga saqlab quyganingiz maqul”- ha deb bitta gapni takrorlar ekan siz. Aqlingiz va fahmingiz yetmas ekan, yahshi javob bermang.

Men yaratganga ishonaman, lekin bekorchilar yozib ketgan ertaklarga emas. Undan tashqari men hudodan iltijo qilganda o’z ona o’zbek tilimda qilaman, arab tilida emas. Ro’molni-ku yoshligimda ko’rganman. Lekin na hijobni, na niqobni na onam, na enamda umuman na atrofimdagi hech-qaysi ayelda ko’rmaganman. Hijob va niqob asosan arab dunyosiga tegishlidir. Meni bilishimcha o’rta osiyoda har doim ayellar bemalol mehnat qilib va bemalol ko’chaga chiqaolganlar. Lekin, ming afsuski bizni o’zbek halqimiz o’z o’tmishini va buyuk tarihini bilmaydi. Shuning uchun ham o’z o’zligini ahtargda ko’pchilik uchun tarix faqat 7-8 asrda boshlanadi. Vaholanki, islom dinidan oldin ham qadriyatlarimiz ko’p va tarihimiz boy bo’lgan.

56. Qalampir - January 4, 2007

Afsus, ming afsus…
Mushfiq inson, insonlarning eng a’lo hulqlisi, umrida to’yib ovqat emagan, ummatim deb o’z suyukli o’g’lidan voz kechgan, boyligu- mansab nima bilmagan, jaholiyat odati bo’lgan – qizlarni tirik ko’milishiga qarshi kurashgan jon qadar suyukli payg’ambarimiz Muhammad Mustafo (SAW) xaqida bunday gaplarni yozilishi uchunmi edi bu sayt? Qani Admin javob bering. Xech qursa, Alloh taoloning xaqiqiy dini Islom va uning payg’ambari (SAW) haqida bo’lmag’ur gaplarni olib tashlang.
Xurmatli o’zini pay’g’ambarimiz (SAW)ga chin ummat deb bilgan mo’min musulmon aka-ukalar, opa-singillar. Men bunday hollarda nasixatning kor etmayotganini ko’rmoqdaman va iltimos qilar edimki, ortiqcha vaqt ketkazib, tortishish befoyda, zero Yaratgan O’zining haq nomasida bayon etgan:
Qachonki, ularga (Qur’on) tilovat qilinsa: “Bizlar unga imon keltirdik. Albatta, u Rabbimiz tomonidan (kelgan) Haqiqatdir. Bizlar (Qur’on nozil bo’lishidan) ilgari ham musulmon edik”, – derlar.
Ana o’sha zotlarga (imon yo’lida) sabr qilganlari sababli mukofotlari ikki barobar ato etilur. Ular yomonlikni (ya’ni, kofirlarning ozorlarini) yaxshilik (sabr) bilan daf qilurlar va Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar.
Qachonki, behuda (so’z yo ish)ni eshitsalar, undan yuz o’girurlar va: “Bizlarning amallarimiz o’zimiz uchun, sizlarning amallaringiz o’zlaringiz uchundir. Omon bo’linglar. Bizlar nodon kimsalarni xohlamaymiz”, – derlar.
(Ey, Muhammad(SAW)) Siz o’zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz, lekin Alloh O’zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. U hidoyat topuvchilarni yaxshi biluvchidir.
(Qasos surasi, 53-56 oyatlar).
Iltimos, agar kimlardir bu oyatlarda o’z aksini ko’rib qolsa, o’pkalab meni haqoratlovchi sifati bilan atamasinlar.

57. talaba qiz - January 4, 2007

Assalomu-alaykum hurmatli Qalampir ismi ostida fikr qoldirgan birodar bizlarni vazifamiz eslatib quyish halos.Kuyinmang ular hohlamasalar bu islomni tahqirlashga quyib berish degani emas.Avvalda aytib u’tgan edim islom diniga e’tiqod qillar ekanisiz yo-da boshqa dinga ergashsangizlar ham musulmonlarni jonidan aziz hayot mazmunlari hisoblanmish islomga oid bunday haqoratomuz maqolalarni quymasliklarini suragan edim sayt hodimlaridan iltimos qilib.Lekin bu chet el hayotini mazahuraklari bulib qolgan, uzlaridan uzgani hurmat qilmaydigan insonlar befarq buldilar.ERKINOY eshitib fikrlab oling siz aytgan niqob va hijoblardan avval bizni uzbek ayollarimiz na hijob va nada niqobga muhtoj bulmaganlar,chunki ularda hammasidan afzali paranji bor edi .Toki urus bosqinchilari qulida uyinchoq bulgunlaricha birorta uzbek ayolini hech kim qalbi toza yoki kirligini kiyimi bilan ulchab bilmagan.CHunki qalbida nima borligidan qat’iy nazar paranji ularni nozik jussalarnini har qanday hirsli,hirssiz ku’zlardan asrashga imkon bergan.Bilib quyingki shu poklik natijasi u’laroq bu yurtda allomalar dunyoga kelganlar va siz ustlaridan kulayotganiz arablar har doim ta’zim qilganlar imom Buhoriy,imom Termiziy.Ahmad Farobiy……….. va boshqa koplab ulamolar yetishtirib bergani uchun bizning sof va pokiza ahloqli onalarimizga!!!!!!!!! ENDI SIZ HURMATLI HONIMLAR BIZ ISLOM AYOLLARIGA KORSATIB BERINGCHI RUSLARGA,.YEVROPAGA ,BORINGKI ANA GARBGA ERGASHIB YASHASHNI BOSHLAGANIMIZDAN BERI ,BIZDAN KIM CHIQDI DUNYOGA TANILIB? QAYSI BIRINGIZ U’RNAK BULGUVCHI BIROR INSONNI KURSATA OLASIZ? Demak poklik bulmas ekan yuksalish bulmaydi.Poklik esa uz nomi va qoidasi bilan poklik deyiladi.Siz hohlaysizmi yoki yuqmi agar islomni dinim deb bilar ekansiz jussangizni berkituvchi erkakalrni nazaridan saqlovchi kiyim kiymas ekansiz siz Allohga osiy hisoblanasiz buni hammangiz bilasiz.Agar bu oddiy haqiqatni tan olmas ekansiz musulmonlarga muvofiq kafanlangan muslima ayolni murdasini kirib koring va ibrat oling.Dunyoda qanday hohlasa shunday yurgan har bir ayol faqatgina dinim islom degan lafziga ishonilib su’nggi manzilga urantirib junatiladi…….. Kim muhtoj sunggi manzilda u bechoraning bu libosiga ? Agar sizlar haq bulsangiz ayta olasizmi birortangiz musulima holatizda meni kafansiz hayot davrimda qanday yurgan bulsam shunday ku’minglar deb……..?Ulim soatida hammangizga kerak Allohni buyruqlari nega tirik vaqtizda tahqirlaysiz? Nima huzur topasizlar bu tahqirlardan??????????

58. erkinoy - January 4, 2007

Assalomu aleykum Qalampir va Talaba qiz,

Nasihatlaringni boshqa diniy mavzuga bag’ishlangan site larda beringlar. Yoki u yerda sizga joy yo’qmi? Menimcha u yerdagi sizni hamkasabalaring sizga gapdonlikda kuchli chiqib joy bermayapdilar shekilli. Bu sitda o’zlaringni charchatib badarg’a bo’lib yurgancha.

59. talaba qiz - January 5, 2007

Hurmatli hurmatga noloyiq ERKINoy boshqa diniy saytlardagi aqlli insonlar nasihatga muhtoj emaslar.Alhamdulillahki umarni aqllari va dinlari musaffo va soglom bulgani uchun sizlardek bema’ni tortishuvlar qilib yaratguvchiga nisbatan kornamaklik qilamydilar.SHuning uchun u yerlarda dil yayrar suhbatlar bu’ladi.Bu saytga avval ham aytganman yana qaytaraman sen ham mendek bir uquvchisan uzingni juda yuksak bilmagin .Va ojizaligingni tan olishni u’gangin .Insonga uz hatosini ta’n ola bilish ham mardni ishi bilsang.Kop chiranmagin.Bu sayt u’quvchilari ham u’zlarini musulmon hisoblaydi aksari,va sen aslo havotir olmagin biz nasihat qilmadik.Seni sog va mukammal yaratgan zot ALLOHni nasihatlarini u’zing uchun keraksiz bilasan demak senga nasihatdan foyda yuq.Bizni suzlarimiz esa faqat MU’MIN VA MU’MINALARGA,MUSLIM VA MUSLIMALARGA sen va sen singari fikrlovchi MUNOFIQ VA QALLOBLARGA EMAS!!!!!!!!!!! {uzr aziz u’quvchilar har qanday jamiyatda salomiga yarasha alik olinadi,qolaversa men ham kop qatori ruslashtirilgan mamlakatda ta’lim olganman,shuning uchun gohida uzimni tuhtata olmay qolaman} Hurmatli sayt administratori SHoira sababini bilmadimku saytga ilk kirganimda negadir sizni shu sayt boshqaruvchilarini ichida koproq hurmat qila boshlagan edim ,sizdan iltimos insonni tahqirlovchi bunday maqolalar boshqa quymang .Mayli saytizga fikr qoldirmayman lekin dinni.islomni,va eng asosiysi inson qadriyyatini yerparchin qiluvchi maqolalar bermasaniz bas!!!!!!!!!!!!Ahir u’zbeksiz yana balki siz ham u’zizni muslima deb bilsangiz kerak

60. Jannat - January 5, 2007

Bu sait uzbek ayollari uchun, lekin hammamiz ham musulmon emasmiz. Men uzimni ateist deb bilaman, lekin bu bilan musulmon yoki boshqa dindor odamdan yomonroq emasman. Men uchun dindorlar ham yomon emas. Ularning dinini xurmat qilaman.

Dunyoda dindan boshqa muxim narsalar bor, odamlarning uzlarining qadriyatlari bor. Meniki ma’qul, faqat muslimalar xurmatga loyiq desangiz, dunyodagi boshqa milliardlab insonlarga xiyonat qilgan bulasiz.

Odam – ham erkak ham ayol nimani kiyishi uning nimalar qilishidan muxim emas. Men ham shim, ham yelkasi ochiq kiyim, kalta yubka ham kiyaman, lekin bu meni ojiz qilib quygani yoq. Mening xulkimni uzgartigani ham yoq.

Ulganimdan keyin qanday libosda dafn etilishim esa menga baribir. Yalangoch qilib qutiga solib krematsiya qilsa – mening hohishimcha bulardi. Bu mening hohishim, boshqalarga bu yoqmasligi mumkin. Endi, boshqalar nima kiyib yurishni ma’qul kursa – bu har kishining uzining ishi. Lekin erkaklar ayollar nima kiyishi kerakligini aytishni boshlasa, bu notug’ri.

Menda dindorlarga bir savol bor – Muhammad nega ayollargaan ular nima kiyishni istashadi deb suramagan? Nega erkaklarga “ayolingizga ayting…. falonchi kiyim kiyishsin” degan? Aytmoqchimanki, dunyoda juda kup Allohga ishongan odamlar bor, lekin 700 yil ilgari yozilgan qoidalarga kura yashashni istamaydilar. Zamonaviy bulishni istaydilar. Sizlar (Qalampir, talaba qiz) esa xuddi fanatikdeb gapirasizlar.

Yana bir iltimos – barchadan – javobingizni uzundan uzun qilmasangiz, odam uqib zerikadi. Lunda, qisqa qilib yozsangiz, hamma uchun yahshi bularmidi….?

Rahmat

61. Qalampir - January 5, 2007

Vo ajab, Alloh Taoloni bandaning taqdirini uning niyatiga yarasha yaratishiga bir katta misol bo’ldi -krematoriy…
Ey, aqli qosir bandalar, bu erda ko’tarilgan mavzudagi ayol faqatgina Allohdan qo’rqanidan hijob kiyganligi bo’lib, agar u buni bir madaniyat yoki moda va yohud yangiliklni yoqtirmasligi uchun kiygan bo’lganida edi, men bu fikrlarni yozmas edim. Birinchidan ayollarni avratlarini berkitishlari haqidagi buyruq bu yaratilmishning fikri emas, u Allohning buyrug’i. Payg’ambarlar Yaratganga xiyonat qilib ularning buyrug’ini ommaga etkazmay qolishmagan. Ayollar nima kiyishni xoxlashadi emish… Odamizotga bu borada ixtiyor berilganda o’zida nimalar bo’lishiyu, nimalar bo’lmasligini istab qolmasmidi unda? “Tatiurovka”, jinsini alamshtirishni xoxlaganlar bunga misol emasmi???
Ikkinchidan payg’ambarimiz xazrati Muhammad Mustafo (SAW) o’zlariga payg’ambarlik kelgunicha ayollarni nima kiyishlari bilan ishlari bo’lmagan.
Qisqa gapni tushunmagandan keyin chidash kerakda, sakramasdan. Yaqinda insonlar nafas olishdan zerikib qolmasalar boldi edi.

62. Jannat - January 5, 2007

Tatuirovkaga nima qilibdi? Mening qolimda chiroylisi bor – hech kimga halaqit bergani yoq…

Jins almashtirish esa – bu ham hech kimga, ya’ni atrofdagilarga yomon ta’sir qilmaydi. Gomosexuallik ham tabiiy narsa.

63. erkinoy - January 5, 2007

Talaba AYEL,

Aytgandek buyuk allomalarni misol qilib keltirding. Seni o’sha maqtab, oyog’iga poyondoz bo’layotgan arablaring, ularni dunyoga musulmon emas va hatto turkiy ham deb emas, balkim ularni arab olimi deb tarqatishgan. Kechirasanku, o’zbeklarni dunyoda hech kim tanimagan, shu arabizm oqimi bo’iyicha ketishdadigan bo’lishsa bundan keyin ham tanishmaydi. Chunki o’zbekman deb boshingni sal ko’taraman desang rus, fors yoki armanilar emas, birinchi bo’lib seni o’sha arab qardoshlaring joyinga yahshilab solib qo’yishadi. Islom dini ham chet arab o’lkasidan kelgan bir elementdir. Ularni o’ziga yarasha shovinistik g’oyalari musulmon dini orqali dunyoni boshqarishdir. Sen ham hudi o’shalarni ruhoniy boshliqlariga o’hshaysan. Bilib qo’y, ular hech qachon seni biringni ikki qilishmaydi. Shuni bilginki o’zbek-turkiy millatini mulliy g’ururini toptab yer bilan yakson qilgan, bizni o’lkamizni bostirib, uning tarihi, qadriyatlari, madaniyati va sivilizatiyasini ostin ustun qilgan, boyliklarini talagan faqat ruslar emas, balkim o’sha seni musulmon dinini bosqinchilik maqsadida olib kelgan arablaring. Ulardan oldin eron bosqinchilari Dor, Kir, mo’g’illar va boshqalar. Menimcha g’arbga qaratilgan dag’dag’angni to’htatsang yahshi bo’lardi. G’arliklar, o’zlari o’zlari bilan mashg’uldirlar.

Bu site tashkil qilinganidan buyen, bu site mehmonlari va o’quvchilariga berayetgan aqilu, tahqirlaringu va kinoyalaringni kuzatib kelmoqdaman. Agar o’zinda zarracha ham imonu-insof, bahslashish madaniyati va aql bo’lsa bu yerda dod solib, to’palang qilib, bo’lar-bo’lmasga insonlarga tegajoqlik qilib, erinmasdan kechayu-kunduz payt poylab zaharli nishingni sanchib, ularni shahsiyatlarini yerparchin qilib boshiga chiqib behurmat qilib yurmasding. Shunaqangi ayel ekansan, senga kim qo’yibdi Ollohdan gapirib va hayotdan dars berishga? Bundan buyen bu sitega kirib PROVAKATORLIK vazifasini bajarmasdan, tilingni tiyib turolsang, bu yerda meni yozgan fikrlarimga aslo qo’shilmaydiganlar bo’lsa ham (ularni fikrimga qo’shilishini yoki qo’shilmasligini menga aslo og’iri ham, yengili ham yo’q), lekin hursand bo’ladiganlar juda ko’p.

Sen bilan boshqa adi-badi deb o’tirmayman, sendan ham muhimroq qiladigan majburiyatlarim bor. Bu sitni tark etganing rost bo’lsin.

ALVIDO TOLIBON AYEL yoki adashayotgan bo’lsam KGBni mahsus ayg’oqchisi.

64. talaba qiz - January 5, 2007

Assalomu-alaykum hurmatli Jannat siz ateistsiz demak bu mavzu sizga aloqasi bulmagan mavzu.CHunki islom hukmlari faqat unga tobe’ bulib yashovchilar ya’ni muslim va muslimalar uchun.Masalan men uchun sizni nima kiyishizni ahamiyyati yuq,shunday bulgach sizni kiyimizni ham muhokama qilmayman,fikrizni ham chunki din va dindorlikni Alloh nasib qilgan bandalari ta’mini ta’tib yashaydilar.SHunday ekan men bir muslima sifatida islomga tayanib uning hukmlariga buyinsunib yashovchilarni tahqirlashlarini aslo hohlamayman.Va bunga har doim qarshi turaman.Kim qanday fikrlashi bu insonni u’zligidan kelib chiqadi.SHunday ekan men ham hohlamayman uzim kiyadigan kiyimni muhokama qilishlarini va tahqirlashlarini.zero HIKMAT IZLAGANGA HIKMATDIR DUNYO,KULFAT IZLAGANGA KULFATDIR DUNYO. Oddiygina kiyguvchini u’ziga mashaqqat tug’dirmagan kiyimni muhokama qilib foje’a darajasiga ku’tarishdan kimga nima manfaat????????

65. talaba qiz - January 5, 2007

Afsus erta hursand bulibsan sen bechora ,, .Senga uhshab chetga yolgiz chiqib baht izlayotgan u’zbekni ozod fahsh botqogiga botib qolgan ayollarini hirs bandalari qu’lidan qutqarib qolayotgan bir qancha arablarni kurib guvoh bu’moqdaman.Aytchi uzingni inson hisoblaysanmi sen hayf senga insonlik rutbasii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

66. talaba qiz - January 5, 2007

Aslida eng yoqtirmagan senling aniq va shuning uchun asosiy qarshi fikrlar sendan.SHuning uchun bir u’zing barcha erkagu ayolga aql u’rgatishga harakat qilasan.Yodingda bu’lsa senga avvalro men sen bilan fikrlashishni yoqtirmayman deb yozishgan edi musulmonlar .Sen esa bundan tug’ri hulosa chiqarmading.Sen uzing qanday muomala qilayotgan bu’lsang shunday javob olyapsan. Sen garbni qanchalik oqlaysan bilmadim lekin men uchun qizigi va farqi yuq .SHunday ekan boshqa halqlarni muhokam qilishga na seni va na meni haqqimiz yuq.

67. Аноним - January 6, 2007

Ассалому алайкум!
Хурматли сайт муаллифлари, сизлардан илтимос, ушбу мавзуни ёпсангизлар. Бу мавзу бир-бирини хакоратлашга, бир-бирларининг эътикодларини ерга уришга ва умуман олганда, ортикча, кераксиз гап сузларга сабаб булмокда. Охирги гаплар, асосан хакорат ва уч олиш рухида булиб кетди.
Саломат булинглар!

68. talaba qiz - January 6, 2007

SALOMAT BU’LING HURMATLI ANONIM JUDA YAHSHI TAKLIF KIRITIBSIZ!!!!!!!!!!!!


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: