jump to navigation

Эркакларни хотинларига қўл кўтаришини қандай тўхтатса бўлади? June 9, 2006

Posted by ayollar in Mayishiy Zo'ravonlik.
trackback

Erkinoyning ammasi haqidagi hikoyani o’qib bu bechora ayolga rosa achindim. Mamlakatimizda ayollar va bolalarni urish masalasi juda yomon. Ayolga qol k’otarishni erkak kishi normal deb hisoblaydi va qaysi dir bir ma’noda jamiyat ham bunga qarshilik qilish narida tursin, ma’qullaydi. Bu O’zbek yurtining eng katta yaralaridan biridir. Bu jamiyatimizning qanchalik past ketganini korsatadi chunki ojizni faqat pastkash kishi uradi deb bilaman. Mening ham bir qarindoshim yaqinda farsand kordi, homilador paytida eri u bechorani urardi! Afsus, bunday holat O’zbekistonda bir ikki emas balki juda kopdir. Qani, aytinglar, buni qanday o’zgartirib boladi?

Rahmat, Zuhra

Advertisements

Comments»

1. ayollar - June 3, 2006

Menimcha bu masalalaga yechim topish juda murakkabdir. Erkaklarni ayollarni urishi umaman bu primitif, hayvoniy, nochorlik, ongsizlik, ahmaoqlik, ayel kishiga nisbatan kuchsizligidan dalolat beradigan alomatlardan biridir. Menimcha O’zbekistonda bundan keyin ham bu holatni oldini olish qiyin bo’ladi:
Chunki O’zbekistonda ayniqsa hozirgi paytda kambag’alchilikni, nohaqlikni, ishtimoiy sinflar orasida ayniqsa boy va kambag’al orasida farqni kuchayshi tufayli hayet shavqatsizlashib va vahshiylashmoqda.
Yana boshqa sabab: bizni O’zbekistondagi ko’pchilik oylalarda asosan ota onalar o’z farzandlarini taqdirini o’zlari hal qilishadi. Ular umuman o’zlarini farzndlarini shahsiyatini yo qiz bo’lsin yo o’g’il bo’lsin o’zlari bilmagan holda poymol qiladilar. O’zlarii tanlagan qizni olib berishadi yoki o’zlari yoqtirgan oilaga o’z qizlarini turmushga berishadi. Eng achinarlisi shuki yoshlar bir birini ichki dunyosini, tabiatini, o’zlariga hos hislatlarini yahshi bilmasdan turib turmush qurishga majburdirlar. Bu esa albatta turmushni yahshi bo’lmasligiga sabab bo’ladi. Undan tashqari kelin va kuyov yosh va mustaqil o’z fikrga ega bo’lmaganligi tufayli. Ota-onalarni, uka va singillarni kelin va kuyov munosabatlariga aralishidir.
Qisqasi shuni aytmoqchimanki har qiz yoki yigit qo’lidan kelganicha:
1. Bilim olishishi, kasbga ega bo’lishi
2.Mustaqil bo’lishi, umuman mustaqil fikrga ega bo’lishi
3.Chet tillarni o’rganishi: ingliz, olmon, fransuz, yepon umamn rivojlangan mamlakatlar tilda bemamalol suhbatlasha oladigan bo’lishi.
4.Chet yevropa mamlakatlariga sayohat qilishi va o’qib ishlashi, u yerlardagi odamlar hayotini, mamlakat tizimini, dunyoqarashini o’rganiz lozimdir. Bilmasdan turib shoshilib o’ylamasdan boshqa millatlar va madaniyatlar haqida noto’g’ri fikr chiqarmaslikdir.
Nega buncha aql o’gtayapdi deb hayron bo’lib ajablanmang iltimos.
Bitta qadimda ota bobolarimizdan qolgan o’git bor,
Handakdagi suv bir joyda turib sasib yomon hid chiqarishni boshlagandan keyin uni isiga chiday olmay odamlar o’zini undan olib qochadilar.
Dengizdagi suv esa u har doim harakatda shovullab oqib to’lqinlanib inson qalbiga orom bag’ishlab insonlarni o’ziga jalb qiladi.
Biz ham insonlar huddi shundaymiz agar bir joyda qoqilib, ilojsizlikdan qamalib qolsak shunday bo’lamaiz.
5.Ayniqsa ayellar, yosh bo’lajak kelinchaklar erkak kishiga nisbatan iqtisodiy tarafdan tobe bo’lib qolmaslik kerak. Bunday vaziyatda erkak kishi albatta o’zidan ketib qolishi hech gap emas.
Men shuni eslatib o’tishim kerakki ayellarni urish bu faqat O’zbekistonda emas, balki Yevropa mamlakatlarda ham uchraydi. Yevropada mamlaktlarida turmush o’rtog’i tomonidan ho’rlangan, boradigan joyi yo’q ayollarni qabul qilib olish uchun mahsus markazlar mavjuddir.
_Chin ko’ngildan Erkinoy.

Shahnoza - May 22, 2017

Siz yaxshi o’qinglar ilm olinglar deb boshqalarga maslahat berishdan avval o’ziz ham ozgina imlodan sabod chiqarsangiz bo’lar ekan keyin bu gaplarizga kelsak hammasi quruq safsata bunga davlatimiz-u undagi bo’layotgan o’zgarishlarning hech ham daxli yo’q zamona odamlarni emas odamlar zamonni o’zgartirayabdi, bundan tashqari erkaklarning zo’ravonligiga birinchi aybdor ayollarning o’zlari negaki shirinso’z,mehribon,pokiza ayolga qaysi erkak qo’l ko’taradi?

2. Аноним - October 16, 2006

Зухрахон, сиз аёлларни эрлари томонидан калтакланиши, Узбекистонад кенг таркалган дебсиз, кечирасизу, гапингизга кушила олмадим, балким мен 32 ёшга кириб хали куп нарсани курмагандирман, лекин ёш йигит эмасман. Отам рахматлик онамларни урмасдилар хам, сукмасдилар хам. Укаларим хам хотинларини урганларини курмадим, опаларим хам жуда яхши яшашаяпти, худога шукр. Тугри, оилада булиб туради, хар хил майда гаплар, майда чуйда низолар, лекин буларсиз, турмуш зерикарли булиб колса керак менимча. Тугри, бизда бу нарса учраб туради, майли купрок деб хисоблайлик, лекин, жамият бу насани маъкуллаши, бу булмаган нарса. Сиз бирор марта курганмисиз, эр хотинини урганида, куни-кушни, кариялар, ёки ота-онаси келиб “Болам, тугри килибсан, уравер” деганини? Албатта, йук.
Аёлни уриш, бу номард эркакнинг иши, узига ишонмаган, узига нисбатан бахоси паст булган, яъни русчасига узига нисбатан “низкая самооценка” булган эркаклар аёлини уриши мумкин.
Яна баъзи жихатлари бор бу масаланинг, баъзи аёллар эри каттикрок гапирса ковогини уйиб, гаплашмай юришади, уй-рузгор ишларини хам уз холига ташлаб куйишади. Пардоз-андознику гапирмасаям булади бу ерда. Эркак киши яхши гапнинг гадоси, эрига хушомад кила олиш хам санъат. Мен бу билан эркакларнинг тарафини олмокчи эмасман. Хар холда, хар доим кулиб юрадиган, болаларини озода кийинтириб куядиган, пардоз-андозини (Онангни отангга бепардоз курсатма дейишганку) эрига ёкадиган даражада килиб, эрининг кунглини овлай биладиган аёлни уришга, акли жойида булган эркакнинг кули кутарилмаса керак.
Сиз уйламангки, демак сизнингча, хамма вакт эрга хушомад килиб, унинг кунглини кутариб яшаш керак эканда деб. Бу нарса, авваламбор, аёлнинг узига керак, аёлидан кунгли мамнун эркак унинг хам кунглига карайди ахир.
Баъзи бир калтак ишкибозларию, аёлни одам урнида курмайдиган нотавонларга келсак, буларнинг олдини олиш учун, угил боланинг тарбиясига жуда хам кучли эътибор беришимиз керак. Бизда асосан хамма тарбия киз болалрга каратилган булади, киз бола ундай юрсин, киз бола бундай юрсин. Угил бола негадир купчилик оилаларда уз холига ташлаб куйилади, узи билан узи оввора булиб катта булади. Бу борада фикримга кушилсангиз керак. Оилада факат кизларга эътибор каратилганда эса, угил болалар уларни ёмон кура бошлайди, уларни узларига ракиб деб билади, чунки, бу бола психологияси. Аста-секин бу куролмаслик рефлексга айланиб боради, ва келажакда бундай эркаклар хотинларини урмайди деб хеч ким айта олмайди. Агар углингиз булса, сиз пиширган овкат учун, ювганингиз кийими учун “рахмат онажон” дейишга ургатинг. Олиб берган уйинчогингиз учун рахмат дейишга ургатинг. Кийими кир булса “Онажон, илтимос, ювиб беринг” деб айтишга ургатинг. Ана шунда бу угил катта булганда аёл кадрини билади. Ана шу тарзда усган бола, улгайиб эр булгач хотинига кул кутармайди, уни ардоклашни урганади.
Саломат булинг!!!

3. Erkinoy - October 19, 2006

Assalomu aleykum Anonim,
Sizga gap yo’q !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: